Kontaktinformasjon- se Kommunestyret

Utvalg for samfunnsutvikling og infrastruktur 2023-2027

Faste 

Vara

Roar Seljevold (Sp) - Leder

1. Andreas Aanes
2. Morten Seljeli

Rune Finsås Einrem (Ap)
Anita Sommerset (Ap)

1. Jeanette Isaksen (Ap)
2. Jørn teffenrem (Ap) 
3. Kenneth Wiik Søttar (Ap)

Marthe Steinsdatter Bergmann (SV)

1. Raymond Fagertun (R)
2. Ann Kristin Kummernes 

Vidar Iversen (H) - Nestleder
Snorre Lund (H)

1. Jan Fredrik Saue (H)
2 .Edgar Hauan (H)

Laila Heimland Vesterbukt (Frp)

1. Roy Arne Brubakk (Vtp)
2. Ken Iversen (Frp)
3. Kim Vidar Hånes (Frp)

 

I tillegg inviteres fagorganisasjonene Vefsn jeger og fisk, Drevja, Fusta og Vefsna forvaltnings-lag og Bondelaget med talerett i utvalget.

Den myndighet som var lagt til "Fagutvalg for utmark, landbruk og motorferdsel" i delegeringsreglementet, flyttes til dette utvalget og innarbeides i revisjonen av delegeringsreglementet.

Utvalget får selv i oppgave å lage reglement for utvalgets arbeid som fremmes for kommunestyret innen utgangen av mai 2024.