Kontaktinformasjon- se Kommunestyret

Utvalg for samfunnsutvikling og infrastruktur 2023-2027

Faste 

E-post

Vara

Roar Seljevold (Sp) - Leder

e-post

1. Andreas Aanes
2. Morten Seljeli

Rune Finsås Einrem (Ap)


Anita Sommerset (Ap)

e-post

 

e-post

1. Jeanette Isaksen (Ap)
2. Jørn teffenrem (Ap) 
3. Kenneth Wiik Søttar (Ap)

Marthe Steinsdatter Bergmann (SV)

e-post

1. Raymond Fagertun (R)
2. Ann Kristin Kummernes 

Vidar Iversen (H) - Nestleder

Snorre Lund (H)

e-post

e-post

1. Jan Fredrik Saue (H)
2 .Edgar Hauan (H)

Laila Heimland Vesterbukt (Frp)

e-post

1. Roy Arne Brubakk (Vtp)
2. Ken Iversen (Frp)
3. Kim Vidar Hånes (Frp)

 

I tillegg inviteres fagorganisasjonene Vefsn jeger og fisk, Drevja, Fusta og Vefsna forvaltnings-lag og Bondelaget med talerett i utvalget.

Den myndighet som var lagt til "Fagutvalg for utmark, landbruk og motorferdsel" i delegeringsreglementet, flyttes til dette utvalget og innarbeides i revisjonen av delegeringsreglementet.

Utvalget får selv i oppgave å lage reglement for utvalgets arbeid som fremmes for kommunestyret innen utgangen av mai 2024.