Kontrollutvalget har 3 medlemmer fra opposisjon og, 2 fra posisjon

Kontaktinfo: * se kommunestyret 

Medlemmer   Parti Telefon E-post:
1 Odd Langvatn- leder   H * odd.langvatn@wideroe.no
2. Geir Myrflott - nestleder  AP *  
3. Ingelin Langseth  AP *  
4. Hallvor Tverå VTTP    hallvor.tveraa@gmail.com
5. Eirin Horrigmoe  FRP *  
       
Vararepresentanter:      
1.  Ragnhild Forså SV   rag-fo@online.no
For 2 -3:       
1. Per Hansen  AP  996 90 079 perihavet@gmail.com
2. Eva Mari Jørgensen Sørdal AP   eva.mari@hotmail.no
4: Bjørnar Jacobsen Myrnes VTTP   bjornar.myrnes@grieg.no
For 5:      
1  Sigbjørn Larsen FRP  965 08 600 sigbjornal@hotmail.com
2.  Hanne Dyveke Søttar FRP *  
3. Roger Haugberg.   FRP *  

Kontrollutvalgets sekretariat:  
Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat, Sentrumsv. 1, 8646 Korgen