Har fra 30.10.2019 5 medlemmer valgt inn fra kommunestyret. 

 

 Navn:  Funksjon: Parti: Vara:  
1. Bjørn Larsen   FRP Knut Wulff Hansen  VTTP
2. Jørn Inge Clausen   H Torbjørn Os   Rødt
3. Berit Hundåla Leder SP Magnus Myrvoll SP
4. Rune Krutå Nestleder AP Kjartan Zahl AP
5. Anita Jensen   SV Alf Marius Valan SV
         

Reglement for administrasjonsutvalget 

E-post og telefon: se kommunestyret