Før møter i alle utvalgene:
Her finner du møtekalender og saklister m/møtedokumenter for utvalgene våre. https://innsyn.vefsn.kommune.no/motekalender

Under og etter møter i formannskap og kommunestyret:
Vefsn kommune har direktesending fra møtene i formannskapet og kommunestyret.
Kort tid etter at møtene er slutt, legges opptakene ut, Du velger hvilket møte og hvilken sak du vil se opptak fra.
Du finner og dokumentene i hver enkelt sak, i tillegg til den politiske behandlingen.


Følg lenken https://vefsn.kommunetv.no for både direktesending - og for å se opptak fra saker som har vært behandlet tidligere, og for å se alle dokumenter som tilhører hver enkelt sak.