Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon

KS har i samarbeid med Transparency International Norge laget håndboken "Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon". Hensikten med boken er å motivere kommuner og fylkeskommuner til å arbeid med å forebygge og forhindre misligheter og korrupsjon, å vise hvordan korrupsjon kan oppstå og hvordan dette kan forebygges og avdekkes.

Rutine for arbeid med antikorrupsjon i Vefsn kommune

Delegeringsreglement

Informasjonsreglement

Etiske retningslinjer for Vefsn kommune

Godtgjørelse ved kommunale ombuds- og tillitsverv

Forskrift - godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv

Skjema legimitert/ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste PDF document  ODT document

Reglement for kommunestyret og arbeidsmiljøutvalget

Skjema reiseregning og tapt arbeidsfortjeneste.