Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon

Ved å erkjenne risikoen for korrupsjon kan kommuner, fylkeskommuner og kommunale bedrifter arbeide med å forebygge og forhindre korrumperende atferd. Gode rutiner for kontroll og oppfølging er viktig.

KS har i samarbeid med Transparency International Norge laget en håndbok Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon. Hensikten med håndboken er å motivere kommuner og fylkeskommuner til å arbeid for å forebygge og forhindre misligheter og korrupsjon, ved å vise hvordan korrupsjon kan oppstå og hvordan den kan forebygges og avdekkes.

I håndboken presenteres et program for antikorrupsjon som viser hvordan kommunen kan jobbe aktivt med antikorrupsjon.

Håndboken er et resultat av KS` og TI-N samarbeidsprosjekt  "Åpenhet, integritet og antikorrupsjon i kommunesektoren". Prosjektet er støttet av Kommunal- og regionaldepartementet.

Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon

Rutine for arbeid med antikorrupsjon i Vefsn kommune

Delegeringsreglement

Informasjonsreglement

Etiske retningslinjer for Vefsn kommune

Godtgjørelse ved kommunale ombuds- og tillitsverv

Vedtatt i kommunestyret 19.april 2017

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte

Skjema legimitert/ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste PDF document  ODT document

Reglement for kommunestyret og arbeidsmiljøutvalget

Skjema reiseregning og tapt arbeidsfortjeneste.