Administrasjonsutvalget

Har 8 medlemmer. 5 er valgt inn fra Kommunestyret, og 3 fra fagforeningene.

 

 Navn:  Funksjon: Parti/fagforening:
1. Åshild Pettersen   SV
2. Pål Aanes   RØDT
3. Jann- Arne Løvdahl Leder AP
4. Jørn Inge Clausen Nestleder H
5. Roy Brubakk   VTPP
6. Tor Gunnar Nordhøy   Utdanningsforbundet.
7. Ronny Urheim   Fagforbundet.
8. Anne Molberg   Delta.
     
Vararepresentanter:    
For nr. 1:    
1. Åsmund Didriksen   SV
2. Ketil Kvitfjell   SV
 For nr 2:    
  Gunnvald Lindset   RØDT
For nr. 3:    
1.Rune Krutå   AP
     
     
For 4-5:    
1.Roy Brubakk   VTPP
2.Kine Mosheim - Lysfjord   VTPP
3.Bjørn Larsen   FRP
4.Arne Digermul   H
5.Irene Thorvaldsen   H
For 6:    
 Arnfinn Olsen   Utdanningsforbundet.
For nr. 7 - 8:    
 Trine Strand   FO
 Oddleif Øfeldt   NITO
     
OBSERVATØRER:    
 Trine Strand   FO
 OddLeif Øfeldt   Frittstående forbund

Reglement for administrasjonsutvalget

Eldrerådet

Eldrerådet har 7 medlemmer: 5 representerer fra pensjonistene og 2 politisk valgte fra kommunestyret:

Rådet har et eget reglement, PDF document ODT document  vedtatt første gang i kommunestyret 12.2.1997, og sist endret 15.10.2014

Post til eldrerådet sendes: Vefsn kommune, p.b. 560, 8651 Mosjøen eller på e-post til : post@vefsn.kommune.no

Årsmelding for eldrerådet i Vefsn 2016 - se møtet 13.febr.

Navn E-post Telefon
1. Anna Jakobsen - Leder anna-jak@online.no 990 29 796  
2. Ragnhild Eiterstraum ragnhild.eiterstraum@gmail.com 480 59 841  
3. Roald Luktvasslimo - Nestleder roald.luktvasslimo@outlook.com 952 24 228  
4. Kristian Strauman krstrau2@online.no    
5. Jan Langvatn vefsn.eldreraad.j.langvatn@gmail.com 916 91 075  
6. Roy Brubakk
 se kommunestyret
 412 07 117
 
7. Tone Moby Røreng  se kommunestyret    
     
Vararepresentanter:      
Felles for 1-5:      
1. Turid Mæhre Olsen
924 56 568
 
2. Inge K. Olsen ikrisol@online.no 971 98 153  
3. Ada Pedersen   476 37 322  
4. Reidulf Hov reidulho@online.no 986 85 551  
5. Liv Peggy Natvik   996 90 070  
6. Arne K. Nilsen arnekon@live.no 979 69 630  
       
For 6:       
 Berit Hundåla  se kommunestyret 481  23 789  
For 7:      
Andreas Lund(AP)
andreas.lund.86@gmail.com  
       

 

Fagnemnd for landbruk

Valgt av kommunestyret etter forslag fra nærings- og arbeidstakerorganisasjonene innen landbruket (3 stk), Vefsn utmarksråd (1 stk) og formannskapet (1 stk). De behandler saker og avgir uttalelser vedrørende landbruksspørsmål som skal opp til politisk behandling, men er i hovedsak ikke gitt beslutningsmyndighet på vegne av kommunen.

Fagemnda er også styre for Vefsn landbruksfond, som tildeler midler etter søknad.

Representanter: E-post/tlf. Telefon: Representerer:
       
1.Kristian Hines - Nestleder kristian@ollmoen.no  957 31 076  Vefsn Bondelag
2.Berit Hundåla - Leder hundaala@online.no  481  23 789  Vefsn Bondelag
3 Gerd Grindstad post@helgeland-skogselskap.no  478 99 906  Vefsn Skogeierlag
4.Knut Rangvald Ånes knut.aanes48@gmail.com  928 04 594      
5.Roy Brubakk roy.brubakk@gmail.com   Formannskapet
       
Vararepresentanter:      
1. Trond Bjørkås tbjorkaas@hotmail.com 467 97 334 Vefsn Bondelag
2. Roger Eliassen ro-eli@online.no  414 68 646 Vefsn Bondelag
3. Steinar Haaland steinar.haaland.1949@gmail.com  480 50 078 Vefsn Skogeierlag
4. Åse Mosheim Pedersen aasemosheimpedersen@msn.com  994 38 736  
5. Bjørn Kjønnås brkjonnas@gmail.com  991 02 308 Formannskapet

 

 

Fagnemnd for utmark

* Se kommunestyret for e-post og telefon

Repesentanter:  E-post  Telefon                Representerer:
       
1. Roy Brubakk  *   Kommunestyret  Uavhengig
For brukerorganisasjonene:      
2. Bente Hyttebakk  b-hytte@online.no  481 22 274  
3. Inge Herringbotn  inge.herringbotn@online.no  926 41 230  
4.Cathrine Markussen  cathrine@vefsnfolkehogskole.no  414 13 518  
For nærings- og arbeidstakerorganisasjonene:      
5. Eirin Horrigmoe - Nestleder *    
6.Tor Aufles -  Leder *    
7.Bjørn Kjønnås *    
       
Personlige vararepresentanter for:      
1.Bjørn Larsen  *  915 82 428 Kommunestyret - FRP
2.Andreas Sletten  fmnoasl@fylkesmannen.no    
3.Frank Grindstad  fgr@live.no  907 37 382  
4. Rita Fjelldavli  ritaf@nax.no  950 38 355  
5. Magnus Myrvoll *    
6.Frank Stuvland    992 35 015  
7.Jørn Inge Claussen *

Forbrukernemnda

Forbrukernemnda har 5 representanter og 5 vararepresentanter (felles liste) og behandler saker som angår forbrukerne i kommunen.
 
Representanter:
Parti
E-post/tlf: * Se kommunestyret
 Hilde Thorstensen Rosvold - Nestleder
   AP
*
 Merete Flostrand
   Rødt
*
 Øyvind Lervik
   SV
 Per Christian Enger - Leder
   V
*
 Laila Nygård Nævervei
 VTPP
Vararepresentanter (felles):
Parti
 
1. Solfrid Fagerbakk Klepp
  SV
*
2. Asbjørn Kjønnås
  H
*
3. Andreas Lund
  AP
4. Silje Grønvik
  FRP
*
5. Astrid Pia Fjærvold
  V
*

 

 

Formannskapet

Valgt i kommunestyret 28.10.2015

De samme 9 representantene utgjør formannskapet, planutvalget, klagenemnda og valgstyret.

Kontaktinfo se Kommunestyret

 

ARBEIDERPARTIET 
Jann-Arne Løvdahl - ordfører
Tone Moby Røreng
Rune Krutå


VARAREPRESENTANTER:

 1. Hilde Thorstensen Rosvold
 2. Kjartan Zahl
 3. Jim Nerdal
 4. Laila Heimland Vesterbukt

RØDT 
Gunnvald Lindset

VARAREPRESENTANTER:

 1. Marion Lorentzen
 2. Pål Aanes

SOSIALISTISK VENSTREPARTI/SENTERPARTIET
Åshild Pettersen - SP - varaordfører


VARAREPRESENTANTER:

 1. Magnus Myrvoll - SP
 2. Berit Hundåla - SP


FREMSKRITTSPARTIET/HØYRE/VEFSN TVERRPOLITISKE PARTI/VENSTRE/UAVHENGIG.


1. Jørn Inge Clausen  - H

2. Kine Mosheim -Lysfjord  - VTPP

3. Bjørn Larsen - FRP

4.Carola Karl Urvik - V  

5. Roy Brubakk  - VTPP


VARAREPRESENTANTER:

1. Bjørn Larsen - FRP

2. Arne Digermul  - H

3. Franziska Wika  - V

4. Ronny Dorp  - FRP

5. Kjell Sjøbrend  - VTPP
 

 

 

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har 3 medlemmer fra opposisjon og, 2 fra posisjon

Medlemmer   Parti Telefon E-post:
1. Odd Langvatn- leder  H  989 01 235 odd@WIAS.no
2. Hallvor Tverå VTPP  75 18 83 83  hatv@nax.no
3. Toril Joakimsen V
 
 413 20 143
 torjoa@online.no
4. Ingelin Langseth AP  986 81 181 ingeli-l@online.no
5. Per  Hansen_ Nestleder  AP  996 90 079 perihavet@gmail.com
       
Vararepresentanter:      
For 1-3:.      
1. Tommy Abrahamsen. FRP  991 09 871 inli-t@online.no
2. Hanne Skau VTPP  911 58 573 hanneskau115@hotmail.com
3. Magne Skogly V  474 69 457 magne.skogly@nax.no
4. Pia Segtnan H  948 34 622 pia@segtnan.no
5.  Sigbjørn Larsen FRP  965 08 600 sigbjorn@nax.no
For 4-5      
1. Kari Grønmo AP  478 79 043 kari.gronmo@gmail.com
2. Steinar Aufles AP  975 72 303 saum@online.no
3. Jan Ivar Myrflott AP   jan-ivar.myrflott@alcoa.com 
       

 

Sekretariat:
 Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat, Sentrumsv. 1, 8646 Korgen.
 
Kontrollutvalget er fra 19.oktober 2011 utvidet fra 3 til 5 representanter.

Kultur- og samfunnsutvalget

Har fra 28.10.2015, 5 medlemmer og var tidligere utvalg for kultur og utvalg for samfunnsutvikling.
 
Navn:
Funksjon:
Parti:
1.Magnus Myrvoll
Leder
SP
2. Jim Nerdal
 
AP
3. Laila Heimland Vesterbukt 
 
Uavhengig
4 Franziska Wika
Nestleder
 V
5. Arne Digermul
 
 H
     
Vararepresentanter:    
For 1:    
1.Eirin Horrigmoe   SP
2.Sverre Kulstad   SP
     
For 2 - 3:    
1. Tor Aufles   AP
2.Carina Kristensen   AP
3. Stian Nordahl Jensen   AP

4. Tone Moby Røreng

  AP
For 4-5:    
1.Solveig Fjelldal   H
2.Marita Pedersen   FRP

 

Motorferdselsnemnda

 

Motorferdselsnemnda har delegert myndighet fra kommunestyret til å behandle saker og søknader som angår bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag

Medlemmer: For Parti Kontaktinfo ( * se kommunestyret)
1 Tor Aufles  AP  *
2. Eirin Horrigmoe  SP *
3. Bjørnar Jacobsen Myrnes  VTTP     myrnes73@gmail.com Mobil: 481 34 405
     
Varamedlemmer:    

For 1:

1. Andreas Lund

2. Tone Moby Røreng

 

 AP

 AP *

*

For 2. Magnus Myrvoll  SP *
For 3. Marita Pedersen  FRP  marpe2@frisurf.no Mobil: 932 14 062

Omsorgsutvalget

Utvalget har fra 28.10.2015 5 medlemmer fra kommunestyret. Medlemmene i utvalget fungerer også som klageutvalg for klager i helse- og sosialsaker.
 
1.Kjartan Zahl
Leder
AP
2.Berit Hundåla
Nestleder
SP
3 Liv Storjord
 
RØDT
4.Steffen Nervik
 
H
5.Kjell Sjøbrend
 
VTPP
 
 
 
Vararepresentanter:
   
For 1:    
1.Siw Nordmark   AP
2.Per Dyrhaug   AP
For 2:    
1. Eirin Horrigmoe   SP
2.Sverre Kulstad   SP
For 3:    
1.Torbjørn Os   Rødt
2.Morten Isaksen   Rødt
3. Kine Røreng   Rødt
For 4 - 5:    
1. Silje Grønvik   FRP
2. Asbjørn Kjønnås   H
3. Trine Drevland   VTPP
4. Bjørn Larsen   FRP
5. Carola Karl Urvik   V
 

Oppvekstutvalget

-har fra 28.10.15, 5 medlemmer med varmedlemmer

 

Navn Funksjon Parti
1.Marion Lorentzen Leder RØDT
2.Hilde Thorstensen Rosvold   AP
3.Siw Nordmark   AP
4.Ronny Dorp Nestleder FRP
5.Kine Mosheim - Lysfjord   VTPP
 Tone - Berit Lintho   FAU
     
Vararepresentanter:   Parti:
For 1:    
1.Torbjørn Sundquist   RØDT
2. Vetle Langø   RØDT
3. Kine Røreng   RØDT
For 2-3:    
1.Randi Kampestuen   AP
2.Jan Inge Nordhøy   AP
3.Gunn Tove Mokkelbost   AP
4.Ingar Solberg   AP
For 4 -5:    
1. Asbjørn Kjønnås   H
2. Carola Karl Urvik   V
3. Irene Thorvalsden   H

Planutvalget

Valgt i kommunestyret 28.10.2015

De samme 9 representantene utgjør formannskapet, planutvalget, klagenemnda og valgstyret.

Kontaktinfo se Kommunestyret

 

ARBEIDERPARTIET 
Jann-Arne Løvdahl - ordfører
Tone Moby Røreng
Rune Krutå


VARAREPRESENTANTER:

 1. Hilde Thorstensen Rosvold
 2. Kjartan Zahl
 3. Jim Nerdal
 4. Laila Heimland Vesterbukt

RØDT 
Gunnvald Lindset


VARAREPRESENTANTER:

 1. Marion Lorentzen
 2. Pål Aanes

SOSIALISTISK VENSTREPARTI/SENTERPARTIET
Åshild Pettersen - SP - varaordfører


VARAREPRESENTANTER:

 1. Magnus Myrvoll - SP
 2. Berit Hundåla - SP


FREMSKRITTSPARTIET/HØYRE/VEFSN TVERRPOLITISKE PARTI/VENSTRE/UAVHENGIG.


1. Jørn Inge Clausen  - H

2. Kine Mosheim -Lysfjord  - VTPP

3. Carola Karl Urvik - V  

4. Roy Brubakk  - VTPP


VARAREPRESENTANTER:

1. Bjørn Larsen - FRP

2. Arne Digermul  - H

3. Franziska Wika  - V

4. Ronny Dorp  - FRP

5. Kjell Sjøbrend  - VTPP
 

Rådet for funksjonshemmede

Rådet har av 2 medlemmer valgt fra kommunestyret og 3 fra brukerorganisajonene FFO og SAFO. 
Fra adminstrasjonen 2 medlemmer med kun uttalerett.

Rådet behandler og avgir uttalelse i saker som gjelder de funksjonshemmedes levekår i kommunen. Dette gjelder også reguleringsplaner, årsbudsjett og økonomiplan. Rådet er ikke tillagt avgjørelsesmyndighet på vegne av kommunen.
 
Post til rådet sendes til: Vefsn kommune, P.b. 560, 8651 Mosjøen, eller på e-post til: post@vefsn.kommune.no
 
 
Kommunestyret: (e-post: se kommunestyret)
1. Steffen Nervik (H) - leder                                         Vara:  Irene Thorvaldsen -H
2. Gunn - Tove Mokkelbost - (AP) nestleder                Vara:  Kjell Sjøbrend - VTTP
 
 
Brukerorganisasjonene:
3. Kjell Bjørnar Teigen
FFO
 997 91 732
4. Torild Bårdevik
FFO
 411 47 028
5. Marit Angermo
SAFO
 909 99 952
     
Vararepresentanter for 3 - 4..
1. Hilde Vik
976 60 414
2. Grete Skar
454 29 850
3.Astrid Drevland
   
Administrasjonen:
3.  Wibeke Johansen    - Plan og utviklingsavd.                
4.  Kjersti Jensen  - Fysio- og ergoterapiavd.              
   
 
 

Styret for Vefsn Landbruksfond

Styret for Vefsn Landbruksfond består av de samme medlemmene som i Fagnemnd for landbruk.

Styret i Mosjøen og omegn næringsselskap (MON) KF

MON KF er næringsselskapet til Vefsn kommune og holder til i Fearnleys gt 7 - 9.

Du kan lese mere om hva de jobber med på heimesiden deres: www.mon.no

Navn Rolle E-post Telefon
Styret i MON KF
1.Jann - Arne Løvdahl - AP Leder  *  *
2. Tone Moby Røreng - AP    *  *
3.Franziska Wika  - V    *  *
4.Jørn Inge Clausen - H    *  *
5.Bjørn Larsen - FRP Nestleder  *  *
6.Ellen Løvold Strand Næringslivet ellen@fruhaugans.no 951 00 657
7.Stine Ødegård  . Arb. taker org  *  *
8 Snorre Lund  Ansattrepr.  *  *
       
Varamedlemmer:      
For 1 - 2:      
Åshild Pettersen - SV    *  *
Rune Krutå - AP    *  *
Magnus Myrvoll - SP    *  *
Maria Turmo Hatten - AP Perm ut 2018  *  *
Carina Kristensen - AP    *  *
For 3 - 4:      
Roy Brubakk VTTP    *  *
Toril Joakimsen - V    *  *
Ronny Dorp - FRP    *  *
Rita Karlsen - H   rita.granmo@call-it.no 95109647
For 5 -6:      
Ellen Brodtkorb   ellen@helg.no 952 22 429
Håkon N.  Johansen     994 85 653
Kristin Jensen    kristin.jensen@nax.no  990 37 812
Arne Digermul    *  *
Heidi Eidet Eggen   heidi@returashmil.no 994 21 324
For 7.        
Stian Nordal Jensen   * *
May - Britt Mørch Jakobsen   may-britt@ff-vefsn.no 75 10 10 21
Ronny Urheim      
8.      

*  E-post og telefon- se kommunestyret

Ungdomsrådet

Det er 13 medlemmene i ungdomsrådet. Ti representanter velges inn fra elevrådene i ungdoms- og videregående skoler i Vefsn og tre frie representanter velges på Ungdomspolitisk dag. 

Leder for rådet er Sofia Valle (2019) og rådgiver for rådet er SLT-koordinator: Harald Fåkvam .

Leder av oppvekstutvalget Marion Lorentzen deltar på møtene.

 Dersom du ønsker kontakt med ungdomsrådet, så finner du de på Facebook: Vefsn ungdomsråd

Utvalg for likestilling, integrering og mangfold

Utvalget (tidligere likestillingsutvalget)har nå 7 medlemmer som er politikere og 2 medlemmer fra innvandrermiljøet

Utvalget skal bl.a være høringsinstans for, avgi uttalelser til, og være rådgivende organ for kommunen i saker som har betydning for likestillings- og diskrimineringsspørsmål, integrering og mangfold.

Utvalgethar et eget reglement som viser hva utvalget skal jobbe med. (Klikk på reglement)

Utvalget fungerer som  jury for likestillings- og antidiskrimineringsprisen.
Se  retningslinjene PDF document ODT document  for prisen og hvem som har fått PDF document ODT document den tidligere
 
Utvalget har møter etter behov, følg med i møtekalenderen.

   E-post og telefonnummer til medlemmer av kommunestyret er merket med *.
 Navn: 
 *
 Telefon Representerer 
1. Torbjørn Sundquist  * Rødt
2. Laila Heimland Vesterbukt *   * Uavhengig

3.  Maria Hatten Turmo

Nestleder *    * AP
4.  Øyvind Lervik oivindlervik@gmail.com   SV
5. Irene Thorvaldsen Leder *   * H
6.  Nina Ludvigsen  *  * V
7.  Asbjørn Kjønnås  *  * H
Varamedlemmer:      
For 1      
1. Pål Aanes * *  
2. Gunnvald Lindset  * *  
For 2-3:      
1. Siw Nordmark * *  
2.. Andreas Lund * *  
3. Stine Ødegård * *  
4 Ingar Solberg   ingar.solberg@alcoa.com 957 76 239  
5. Mildrid Søbstad   mildrid.sobstad@vefsn.kommune.no 480 01 117  
 For 4.    
 1. Solfrid Fagerbakk Klepp *    
 2. Ragnhild Forså *    
 3. Tone Horsberg *    
For 5 -7:      
1. Kim Sivesind viking_7@hotmail.com   VTPP
2. Nina Kristin Askerød ninaaskerod@gmail.com   H
 
Fra innvandrermiljøet:
 
Vara:
   

Hashim Karow

hachim2000@gmail.com

1. Sharif Abdelgawi

sharifcawy@gmail.com

2. Hassan Al Ahmad

46279882  

Slobodanka Ponjavic

bobabrusnica@gmail.com

1. Susan Amin

susanamin12@yahoo.com

 2. Rania Yahya

Valgstyret

Valgt i kommunestyret 28.10.2015

De samme 9 representantene utgjør formannskapet, planutvalget, klagenemnda og valgstyret.

Kontaktinfo se Kommunestyret

 

ARBEIDERPARTIET 
Jann-Arne Løvdahl - ordfører
Tone Moby Røreng
Rune Krutå


VARAREPRESENTANTER:

 1. Hilde Thorstensen Rosvold
 2. Kjartan Zahl
 3. Jim Nerdal
 4. Laila Heimland Vesterbukt

RØDT 
Gunnvald Lindset


VARAREPRESENTANTER:

 1. Marion Lorentzen
 2. Pål Aanes

SOSIALISTISK VENSTREPARTI/SENTERPARTIET
Åshild Pettersen - SP - varaordfører


VARAREPRESENTANTER:

 1. Magnus Myrvoll - SP
 2. Berit Hundåla - SP


FREMSKRITTSPARTIET/HØYRE/VEFSN TVERRPOLITISKE PARTI/VENSTRE/UAVHENGIG.


1. Jørn Inge Clausen  - H

2. Kine Mosheim - Lysfjord  - VTPP

3. Carola Karl Urvik - V 

4. Roy Brubakk  - VTPP


VARAREPRESENTANTER:

 

1. Bjørn Larsen FRP

2. Arne Digermul  - H

3. Franziska Wika  - V

4. Ronny Dorp  - FRP

5. Kjell Sjøbrend  - VTPP