Kontaktinformasjon se kommunestyret

Utvalg for oppvekst, kultur og mangfold 2023-2027

Faste

Vara

Kjartan Zahl (Ap) - Leder
Sigrid Sørdal (Ap)

1. Ørjan Thorstensen Rosvold (Ap)
2. Anne Hege Almås (Ap)
3. Jeanette Isaksen (Ap)

Trine Sofi Jacobsen (R)

 1. Ragni Einmo (SV
 2. Marius Sørstad Elvheim (R)

Christoffer Elsfjordstrand (Sp)

1. Solfrid Hundåla (Sp)
2. Anne Krutnes (Sp)
3. Camilla Hjerpås Straum

Hanne Dyveke Søttar (Frp) – Nesteleder
Kim Ronny Johansen Kristiansen (Frp)

 1. Silje Grønvik
 2. Karina Fermann
 3. Kim Vidar Hånes (Frp)

Hans Christian Digermul (H)
Linda-Desirè Severinsen Elden (H)

1. Jan Fredrik Saue (H)
2. Helene Rotmo (H)

tillegg møter representant fra kommunalt foreldreutvalg for grunnskolene med en representant med tale- og forslagsrett.

Den myndighet som var lagt til "Utvalg for likestilling, inkludering og mangfold" i delegeringsreglementet flyttes til dette utvalget og innarbeides i revisjonen av delegeringsreglementet.

Utvalget får selv i oppgave å lage reglement for utvalgets arbeid som fremmes for kommunestyret innen utgangen av mai 2024.