Lenker til de heimesidene til de lokale partiene i Vefsn (med repr. i Vefsn kommunestyre):

Gruppeledere for hvert parti finner dere under Kommunestyret.

Arbeiderpartiet   Fremskrittspartiet   Høyre    Rødt   Senterpartiet  Sosialistisk Venstreparti   Venstre

Vefsn Tverrpolitiske parti

Fylkespartiene:

AP    FRP    Høyre     KRF    Rødt      SP    SV    Venstre

 

Partienes hovednettsteder finner dere via lokalpartiene eller fylkespartiene.

I tillegg vil du finne de fleste partiene på facebook også.

PS. Det er partiene selv som har ansvaret for oppdatering av sidene.