Følgende partier er representert i Vefsn:

 

Arbeiderpartiet   Fremskrittspartiet   Høyre    Rødt   Senterpartiet  Sosialistisk Venstreparti    

Vefsn Tverrpolitiske parti 

Gruppeledere for hvert parti finner dere under Kommunestyret.

 

De fleste partiene finner du også på Facebook 

PS. Det er partiene selv som har ansvaret for oppdatering av sidene.