Delegeringsreglement    Håndbok i antikorrupsjon

Intranett
Når du er på PC på jobb
Når du er utenfor kommunens nettverk eller på mobil / nettbrett

Servicedesk (Portal for it-support)
Når du er på PC på jobb
Når du er utenfor kommunens nettverk eller på mobil / nettbrett

Epost
- Epost (for alle på skolen) LOGG INN
- Epost for de som er i skyen LOGG INN - ved pålogging benyttes brukernavn etterfulgt av @raadhus.no (hvis du har bokstaver som brukernavn eller @vefsn.kommune.no hvis du har tall)

Kart
KommunekartProff
Åpen kartløsning

Compilo LOGG INN

Tidsregistrering Visma Tid

Visma Ressursstyring: Bruk Visma Enterprise Plus

Visma Enterprise Plus
BrukermanualVideo

Agresso LOGG INN (Kun via kommunens nettverk / hjemmekontorløsning)

Arena budsjett  LOGG INN

Månedsrapportering  LOGG INN

Individuell plan
-  Produksjon  LOGG INN
-  Kursbase     LOGG INN

 
Støttekontakter og avlastere
 
Visma Attach
google-play-badge.png  Download_on_the_App_Store_Badge_NO_RGB_blk_100317.pngDownload_on_the_App_Store_Badge_NO_RGB_blk_100317.svgDownload_on_the_App_Store_Badge_NO_RGB_blk_100317.svg
Visma Manager
google-play-badge.png  Download_on_the_App_Store_Badge_NO_RGB_blk_100317.png