Delegeringsreglement    Håndbok i antikorrupsjon

Intranett
Når du er på PC på jobb
Når du er utenfor kommunens nettverk eller på mobil / nettbrett

Servicedesk (Portal for it-support)
Når du er på PC på jobb
Når du er utenfor kommunens nettverk eller på mobil / nettbrett

Epost
- Epost (for alle på skolen) LOGG INN
- Epost for de som er i skyen LOGG INN - ved pålogging benyttes brukernavn etterfulgt av @raadhus.no

Kart
KommunekartProff
Åpen kartløsning

Compilo LOGG INN

Tidsregistrering Visma Tid

Visma Ressursstyring

Agresso LOGG INN (Kun via kommunens nettverk / hjemmekontorløsning)

Arena budsjett  LOGG INN

Månedsrapportering  LOGG INN

Individuell plan
-  Produksjon  LOGG INN
-  Kursbase     LOGG INN

 
Støttekontakter og avlastere
 
Visma Enterprise og Expense

PROGRAM

Forklaring

Pålogget nettverksbruker
(Single Sign On på jobb)

IKKE pålogget nettverksbruker, 
krever brukernavn og passord

(for tilgang hjemme, mobil osv.)

Brukermanual

VISMA 
Enterprise

Meg selv (alle)
 -Fravær
 -Pårørende
 -CV
 -Internutlysning
 -Lønnsslipp
Medarbeidere (leder)
-Saksbehandling m.m.

http://enterprise01.raadhus.no:8080
https://ekstern.vefsn.
kommune.no/
enterprise/login?0


VISMA Enterprise

Video
         
VISMA.Net Expense Reiseregning, kjøring og utlegg ( alle) http://enterprise01.raadhus.no:8080 https://signin.visma.net

VISMA.Net Expense

-Video

 

APPER

Forklaring

for Android

for Apple

for Windows

Brukenavn og passord

Manual
VISMA Attach App for fotografering kvitteringer (alle) https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.visma.
blue.expense

https://itunes.apple.com/
no/app/visma-attach/id641503017?mt=8

https://www.microsoft.
com/nb-no/store/p/visma-attach/9wzdncrdlz2m
Samme som for VISMA.Net Expense YouTube video
             
VISMA Manager App for godkj. reiseregninger, ferie og fravær (attestant og anviser) https://play.google.com
/store/apps/details?id=com.visma.vmm
https://itunes.apple.com/
no/app/visma-manager/id850373588?mt=8
Finnes ikke p.d. Samme som for VISMA.Net Expense