Delegeringsreglement    Håndbok i antikorrupsjon

Intranett
Når du er på PC på jobb
Når du er utenfor kommunens nettverk eller på mobil / nettbrett

Helpdesk
Portal for it-support LOGG INN

Epost
- Epost LOGG INN
- Epost fellesbrukere LOGG INN 

Kart
KommunekartProff
Åpen kartløsning

Compilo
LOGG INN

Ressursstyring web
- Brukere i kommunens nettverk  LOGG INN
- Brukere utenfor kommunes nettverk LOGG INN

Agresso
LOGG INN 

Individuell plan
-  Produksjon  LOGG INN
-  Kursbase     LOGG INN
 
Støttekontakter og avlastere
 
Visma Enterprise og Expense

PROGRAM

Forklaring

Pålogget nettverksbruker
(Single Sign On på jobb)

IKKE pålogget nettverksbruker, 
krever brukernavn og passord

(for tilgang hjemme, mobil osv.)

Brukermanual

VISMA 
Enterprise

Meg selv (alle)
 -Fravær
 -Pårørende
 -CV
 -Internutlysning
 -Lønnsslipp
Medarbeidere (leder)
-Saksbehandling m.m.

http://vk-hrm-web:8080/
enterprise/enterprise

https://ekstern.vefsn.
kommune.no/
enterprise/login?0


VISMA Enterprise

Video
         
VISMA.Net Expense Reiseregning, kjøring og utlegg ( alle) http://vk-hrm-web:8080/enterprise/
enterprise
https://signin.visma.net

VISMA.Net Expense

-Video

 

APPER

Forklaring

for Android

for Apple

for Windows

Brukenavn og passord

Manual
VISMA Attach App for fotografering kvitteringer (alle) https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.visma.
blue.expense

https://itunes.apple.com/
no/app/visma-attach/id641503017?mt=8

https://www.microsoft.
com/nb-no/store/p/visma-attach/9wzdncrdlz2m
Samme som for VISMA.Net Expense YouTube video
             
VISMA Manager App for godkj. reiseregninger, ferie og fravær (attestant og anviser) https://play.google.com
/store/apps/details?id=com.visma.vmm
https://itunes.apple.com/
no/app/visma-manager/id850373588?mt=8
Finnes ikke p.d. Samme som for VISMA.Net Expense