Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon

Vefsn kommunes delegeringsreglement


Helpdesk Portal for it-support: LOGG INN


Epost-system OWA (Outlook Web Access):
- Epost LOGG INN
- Epost fellesbrukere LOGG INN 


 COMPILOLOGG INN


Ressursstyring web (tidligere Notus Portal) :
- Brukere i kommunens nettverk  LOGG INN
- Brukere utenfor kommunes nettverk LOGG INN


Web-Agresso: LOGG INN 


Individuell plan:
-   Produksjon   LOGG INN
-   Kursbase      LOGG INN

Støttekontakter og avlastere
-Timeliste støttekontakter -Timeliste avlastere  -ReiseregninReisespesifikasjon - Rutiner

Vefsn kommunes bedriftsidrettslag (VKBIL)

Kart
Åpen kartløsning
Intranett (krever brukernavn og passord)

VISMA Enterprise og Expense

PROGRAM

Forklaring

Pålogget nettverksbruker
(Single Sign On på jobb)

IKKE pålogget nettverksbruker, 
krever brukernavn og passord

(for tilgang hjemme, mobil osv.)

Brukermanual

VISMA 
Enterprise

Meg selv (alle)
 -Fravær
 -Pårørende
 -CV
 -Internutlysning
 -Lønnsslipp
Medarbeidere (leder)
-Saksbehandling m.m.

http://vk-hrm-web:8080/enterprise/enterprise
https://ekstern.vefsn.kommune.no/enterprise/login?0


VISMA Enterprise

Video
         
VISMA.Net Expense Reiseregning, kjøring og utlegg ( alle) http://vk-hrm-web:8080/enterprise/enterprise https://signin.visma.net

VISMA.Net Expense

-Video

 

APPER

Forklaring

for Android

for Apple

for Windows

Brukenavn og passord

Manual
VISMA Attach App for fotografering av kvitteringer (alle) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visma.blue.expense

https://itunes.apple.com/no/app/visma-attach/id641503017?mt=8

https://www.microsoft.com/nb-no/store/p/visma-attach/9wzdncrdlz2m Samme som for VISMA.Net Expense YouTube video
             
VISMA Manager App for å godkjenne reiseregninger, ferie og fravær (attestant og anviser) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visma.vmm https://itunes.apple.com/no/app/visma-manager/id850373588?mt=8 Finnes ikke p.d. Samme som for VISMA.Net Expense