Kontaktinformasjon: Se kommunestyret
 

Faste

Vara

Wenche Elin Solli (Ap) Leder
Trond Brattbakk (Ap)
1.  Kristine Moby Leirvik (Ap)
2. Torger Johannes Nilsen (Ap)
3.  Kenneth Wiik Søttar (Ap)
Kari Bjerkeli (R)
  1. Åsmund Didriksen (SV)
  2. Ragni Einmo  (SV)
Sverre Kulstad (Sp)1.  Grethe Hansdotter Aas (Sp)
2.  Anette Mari Rodal
Irene Thorvaldsen (H) - Nestleder
Alexander Zakarias Langvatn (H)
1.  Hans Christian Digermul (H)
2.  Vidar Iversen (H)
Eirik Heggli (Frp)
Trine Synnøve Drevland (Vtp)
1.   Laila Heimland Vesterbukt (Frp)
2.   Silje Grønvik (Frp)
3.    Ken Iversen Frp)
Omsorgsutvalget 2023-2027

Utvalget får selv i oppgave å lage reglement for utvalgets arbeid som fremmes for kommunestyret innen utgangen av mai 2024.