Vakttelefoner og nødnummer:

Øyeblikkelig hjelp:
Fastlegene for øyeblikkelig hjelp (dagtid):
- Vefsn legesenter: 970 11 792
- Sjøgata legekontor: 478 71200
- Mosjøen legesenter: 948 02 369
- Dr. Øyvind Rømo: 75 11 32 10

Legevakta: 116117 (Tidligere 75 17 08 00)Øyeblikkelig hjelp fra kl. 15.30 - 08.00 og i helger/helligdager. 
Ved livstruende tilstander ring 113.

Vakttelefon veg, vann og avløp:  901 51 200

Mosjøen krisesenter: 75 17 36 99

Ambulanse

  Nødnummer: 113
  AMK-sentralen i Sandnessjøen


BrannNødnummer: 110
Brannvesen i Mosjøen - 75 10 18 50


PolitiNødnummer: 112   -   Politiet i Mosjøen - 75 11 27 00
Fellesnummer i hele Norge: 02800


Viltnemnda  Ved påkjørsel av ville dyr - ring politiet, 75 11 27 00

Veterinærvakt  75 17 34 45

Ved mistanke om forgiftning, ring Giftinformasjonssentralen på 22 59 13 00. 

BarnevernvaktALARMTELEFONEN for barn og unge
er et landsdekkende gratis nødnummer for barn og unge. Åpent når barneverntjenesten er stengt kl 15.00-08.00 og døgnåpent i helger og på helligdager. alarm@116111.no
Felles telefonnummer i EU hvor barn kan få hjelp.INDRE HELGELAND BARNEVERNVAKT: 992 85 300
Åpningstider: 1530-08.00 Døgnåpen i helger og på helligdager

 

Vegvesen  Veg og kjøreforhold (europaveger riksveger og fylkesveger) ring   - 175
  Mere info se Vegvesenets nettstedMental helse 116 123 Se info på eget nettsted

Kirkens SOS i Norge : 23 08 13 80