Du kan også se meldinger som alt er innrapportert for å unngå å registrere samme feil flere ganger. Eventuell informasjon om deg som melder vil ikke være synlig på nettet for andre enn de som skal behandle saken..

Akutte hendelser
Viktig
: Akutte hendelser som ikke kan vente til ordinær arbeidstid skal ikke meldes her.
Mandag-fredag kl 09.00-15.00 må du i slike tilfeller ta kontakt med sentralbordet i Vefsn kommune tlf 75 10 10 00 eller på epost til post@vefsn.kommune.no.
Før kl 09.00, etter kl 15.00 og i helger må du ta kontakt med teknisk vakt tlf 901 51 200.

Vises ikke meldingstjenesten på din enhet?

Dersom du har problem med å bruke meldingstjenesten på smartphone, pc  eller nettbrett, klikk her for å åpne meldingsløsningen.