Hva kan du melde om?

Du kan sende melding for å melde inn feil og mangler når det gjelder avløp, park, skilt, vann, veg og veglys.
 

Send melding:

Knapp for å sende melding om feil eller mangler


Sjekk om allerede innmeldt?

Du kan også se meldinger som alt er innrapportert for å unngå at samme feil eller mangel registreres flere ganger. Eventuell informasjon om deg som melder vil ikke være synlig på nettet for andre enn de som skal behandle saken.
.

Hvordan melde inn akutte hendelser?

Akutte hendelser som ikke kan vente til ordinær arbeidstid skal ikke meldes på denne måten.

I ordinær åpningstid

Mandag-fredag kl 10.00-14.00 må du ved akutte hendelser ta kontakt med servicetorget på tlf 75 10 10 00 eller Send epost til Vefsn kommune.

Utenom ordinær åpningstid

Mandag-fredag før kl 10.00, etter kl 14.00 og i helger, må du ta kontakt med teknisk driftsvakt tlf 901 51 200.