Her kan du sende inn melding om feil og mangler når det gjelder avløp, park, skilt, vann, veg og veglys.

Send melding om feil og mangler
Du kan også se meldinger som alt er innrapportert for å unngå å registrere samme feil flere ganger. Eventuell informasjon om deg som melder vil ikke være synlig på nettet for andre enn de som skal behandle saken..

Akutte hendelser
Viktig
: Akutte hendelser som ikke kan vente til ordinær arbeidstid skal ikke meldes her.
Mandag-fredag kl 10.00-14.00 må du i slike tilfeller ta kontakt med sentralbordet i Vefsn kommune tlf 75 10 10 00 eller på epost til post@vefsn.kommune.no.
Før kl 10.00, etter kl 14.00 og i helger må du ta kontakt med teknisk vakt tlf 901 51 200.
 

Vises ikke meldingstjenesten på din enhet?
Dersom du har problem med å bruke meldingstjenesten på smartphone, pc  eller nettbrett, klikk her for å åpne meldingsløsningen.