Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter

Tilskuddsmidler 2020 - Freda samiske bygninger i privat eie

Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2020 fra Sametinget, gjennom ordningen - Freda samiske bygninger i privat eie
Tilskuddene er underlagt Riksantikvarens regelverk for tilskudd og gis som tilskudd til tiltak som utføres i 2020.

Mosjøen Renseanlegg Bordveneset

Elmar Svendsen AS bygger nytt Renseanlegg på Bordveneset for Vefsn Kommune. I denne forbindelsen vil det forgå grunnarbeid med spunting i 14 dager (uke 41 og 42) som vil medføre en god del støy. Arbeidet skjer på dagtid mellom kl 07:00 og kl 19:00.

Innkalling til folkemøter for kommunplanens arealdel.

Vefsn kommune v/Plan og utvikling skal avholde folkemøter i løpet av oktober. Tema for møtene vil bli arealutnyttelse, bolig- og næringsutvikling og annen utvikling som kan hjemles i kommuneplanens arealdel. Vi ønsker allmennhetens innspill på hvordan hvert område skal utvikles. Til informasjon dekker ikke kommuneplanens arealdel byområdene i Mosjøen, og det vil derfor ikke avholdes møte for Mosjøen i denne omgang.

Hva skjer?