Les mere om ordføreren

Info kommer....

Varaordføreren

Rune Krutå  er varaordfører i Vefsn kommune. 
Han kommer fra Mosjøen og representerer Arbeiderpartiet

Ordførerens kalender

 

 

 

Uke 1 - 3

Ordfører er tilgjengelig på telefon eller e-post fram til 21.januar.

Varaordfører Rune Krutå fungerer som ordfører fram til da.

Ordførerens rolle

Ordføreren har ifølge Kommuneloven som oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyre,
 
Ordføreren har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett som valgt medlem.
 
Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne, dersom ikke myndigheten er delegert andre.
 

Kontaktinformasjon

Ordfører Berit Hundåla
Telefon: 75 10 10 10  Mobil: 481 23 789
 
Varaordfører Rune Krutå
Telefon: 75 10 10 07   Mobil: 454 99 603