Les mere om ordføreren

Jann-Arne Løvdahl  ble født i 1956 og vokste opp på Øksningan i Herøy kommune på Helgelandskysten. Han engasjerte seg i politikk, og har vært fast medlem i kommunestyret i Vefsn siden 1995, og representerer Arbeiderpartiet.

Jann Arne Løvdahl er utdannet i politiet, hvor han har jobbet i 25 år, hvor han også har vært tillitsvalgt i en lang periode.
 
 

Varaordføreren

Åshild Pettersen er varaordfører i Vefsn kommune. 
Hun kommer fra Andøy kommune og representerer SV

Ordførerens kalender

 

Uke 23

 

  1. juni er ordføreren på kontoret
  2. og 5. juni deltar ordføreren på oljekonferansen i Sandnessjøen
  3. juni reiser ordføreren til Serbia for å delta på 50-års jubileumet til vennskapssambandet Norge – Vest-Balkan. Der blir han til over pinse.

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Ordførerens rolle

Ordføreren har ifølge Kommuneloven som oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyre. 
Han har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett hvis han er valgt medlem. Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne, dersom ikke myndigheten er delegert andre.
 

Kontaktinformasjon

Ordfører Jann-Arne Løvdahl
Telefon: 75 10 10 10  Mobil: 958 61447
 
Varaordfører Åshild Pettersen
Telefon: 75 10 10 07   Mobil:902 08 124