Berit forteller om seg sjøl

Jeg er født i 1959, er gift med Rudolf og har to voksne døtre, Astrid og Solfrid.

Jeg er oppvokst på Olderskog, men har bodd i Hundåla og drevet gård med sau siden 1982. Jeg er utdannet agrotekniker og har litt tilleggsutdannelse i mekaniske fag og naturfag.

Min politiske karriere starta i kommunestyret i 1987, og har vært med siden med unntak av 3 perioder. Jeg har også erfaring som fylkespolitiker, har fartstid som tillitsvalgt i flere av landbrukets organisasjoner, og har hatt diverse styreverv i privat og offentlig sektor.

Interesser utenom politikk og organisasjonsarbeid er fjellturer, bærplukking, håndarbeid og matlaging, leser gjerne ei god bok eller lytter til god musikk.

 
 
Varaordfører Rune Krutå

Varaordfører 

Rune Krutå  er varaordfører i Vefsn kommune. 
Han representerer Arbeiderpartiet.
 

 

Kontaktinformasjon

Telefon: 75 10 10 07   Mobil: 454 99 603
Mail: rune.kruta@vefsn.kommune.no

Ordførerens rolle

Ordføreren har ifølge Kommuneloven som oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyre,
 
Ordføreren har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett som valgt medlem.
 
Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne, dersom ikke myndigheten er delegert andre.
 

Kontaktinformasjon

Ordfører Berit Hundåla
Telefon: 75 10 10 10  Mobil: 481 23 789
 
Varaordfører Rune Krutå
Telefon: 75 10 10 07   Mobil: 454 99 603