Ordfører

Ordfører Berit Hundåla

Berit Hundåla er ordfører i Vefsn kommune.

Hun representerer Senterpartiet og er ordfører fra 30. oktober 2019.

Ordføreren har sitt kontor på Rådhuset.

Kontaktinfo:

Telefon: 481 23 789
E-post
 

 

Varaordfører

Rune Krutå  er varaordfører i Vefsn kommune. 
Han representerer Arbeiderpartiet.

Kontaktinfo:

Telefon: 454 99 603
E-post

 

Berit forteller om seg sjøl

Jeg er født i 1959, er gift med Rudolf og har to voksne døtre, Astrid og Solfrid.

Jeg er oppvokst på Olderskog, men har bodd i Hundåla og drevet gård med sau siden 1982. Jeg er utdannet agrotekniker og har litt tilleggsutdannelse i mekaniske fag og naturfag.

Min politiske karriere starta i kommunestyret i 1987, og har vært med siden med unntak av 3 perioder. Jeg har også erfaring som fylkespolitiker, har fartstid som tillitsvalgt i flere av landbrukets organisasjoner, og har hatt diverse styreverv i privat og offentlig sektor.

Interesser utenom politikk og organisasjonsarbeid er fjellturer, bærplukking, håndarbeid og matlaging, leser gjerne ei god bok eller lytter til god musikk.

Ordførerens rolle

Ordføreren har ifølge kommuneloven som oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyre,
 
Ordføreren har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett som valgt medlem.
 
Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne, dersom ikke myndigheten er delegert andre.