Valgt i kommunestyret 30.10.2019

De 9 representantene utgjør også klagenemnd og valgstyre.

Kontaktinfo se kommunestyret

Arbeiderpartiet: 
Rune Krutå - varaordfører
Tone Moby Røreng
Hilde Thorstensen Rosvold

Vararepresentanter

 1. Kjartan Zahl
 2. Wenche Solli
 3. Andrine Båtstrand Lyeng
 4. Sigrid Sørdal

Fremskrittspartiet/Vefsn tverrpolitiske parti:
Bjørn Larsen FRP

Vararepresentanter

 1. Kine Mosheim - Lysfjord -VTTP
 2. Ronny Dorp - FRP

Høyre
Jørn Clausen

Vararepresentanter:

      Malin Lynghaug Johansen

Rødt:
Torbjørn Os

Vararepresentanter

 1. Gunnvald Lindset
 2. Pål Aanes

Senterpartiet
Berit Hundåla - ordfører
Magnus Myrvoll
Trond N. Bjørkås

Vararepresentanter

 1. Rune Leer
 2. Roar Seljevoll
 3. Grethe Hansdotter Aas
 4. Solfrid Løvli Hundåla