Mosjøen og omegnnæringsselskap KF er Vefsn kommunes eget næringsselskap og holder til i Fearnleys gt 7 - 9.

Du kan lese mere om hva de jobber med på deres nettsted: www.mon.no

Navn Rolle E-post Telefon
Styret i MON KF
1. Rune Krutå - AP Leder  *  *
2. Berit Hundåla -  SP Nestleder  *  *
3. Malin Lynghaug Johansen  H  *  *
4. Øyvind Lervik  SV  *  *
5. Bjørn Larsen FRP  *  *
6. Ellen Løvold Strand Næringslivet ellen@fruhaugans.no 951 00 657
7. Stian Nordahl Jensen Arb. taker org  *  *
8 Ida Marie Larsen  Ansattrepr.  *  *
       
Varamedlemmer:      
For 1:      
Tone Moby Røreng  AP  *  *
 Kjartan Zahl  AP  *  *
Wenche Solli  AP  *  *
For 2:      *  *
Magnus Myrvoll SP  *  *
Trond N. Bjørkås SP * *
 Rune Leer SP  *  *
 For 3:    *  *
 Jørn Clausen   H  *  *
 Solveig Fjellda  H  *   *
For 4:      
Åsmund Didriksen   SV * *
Ragnhild Forså SV * *
For 5 -6:      
Håkon N.  Johansen     994 85 653
Trine Larem Olsen    trine@essomosjoen.no   
Arne Digermul      
Merethe Solvang       
Dag- Hugo Heimstad   dag.hugo.heimstad@hsb.no 908 27 569
For 7.        
May - Britt Mørch Jakobsen   may-britt@ff-vefsn.no 75 10 10 21
Trond Brattbakk      
Stine Ødegård      
For 8:      
       

*  E-post og telefon- se kommunestyret