1.: Sverre Kulstad
Vara: Berit Hundåla

2.: Vidar Iversen
Vara: Helene Rotmo

3.: Hanne Dyveke Søttar
Vara: Harry Emilsen