Faste representanter: Kontaktinformasjon- se Kommunestyret

1. Rune Leer  - Leder SP
2. Anita Jensen - Nestleder SV
3. Solveig Fjelldal H
4. Pål Aanes RØDT
5. Kristian Hines SP
6.Roar Seljevold SP
7.Wenche Solli AP
   
Vararepresentanter:  
For 1:  
1. Elsbet Hundåla SV
2. Solfrid Klepp SV
For 2:  
1. Knut Wulff Hansen VTP
2. Snorre Lund H
3. Karina Fermann VTP
For 3:  
1. Raymond Fagertun Rødt
2. Morten Isaksen Rødt
For 4, 5 og 6:  
1. Evelyn Myrvoll SP
2. Hans Martin Mikalsen SP
3. Roald Luktvasslimo      SP
Rune Norum SP
For 7:  
1. Tor Aufles AP
2. Gaute Drevland AP
3. Siw Nordmark AP

 

Siden er under arbeid.