Faste representanter: Kontaktinformasjon- se Kommunestyret

1. Åshild Pettersen - Nestleder SV
2.Solveig Fjelldal H
3. Pål Aanes RØDT
4. Kristian Hines SP
5.Roar Seljevold SP
6.Rune Leer - Leder SP
7.Wenche Solli AP
   
Vararepresentanter:  
For 1:  
1. Sondre Hansen Bråten SV
2. Alf Marius Valan SV
For 2:  
1. Knut Wulff Hansen VTP
2. Snorre Lund H
3. Karina Fermann VTP
For 3:  
1. Raymond Fagertun Rødt
2. Morten Isaksen Rødt
For 4 og 5:  
1. Evelyn Myrvoll SP
2. Hans Martin Mikalsen SP
3. Roald Luktvasslimo      SP
Rune Norum (Permisjon til 01.08.21) SP
For 6 og 7:  
1. Tor Aufles AP
2. Gaute Drevland AP
3. Siw Nordmark AP

 

Siden er under arbeid.