Rådet har av 2 medlemmer valgt fra kommunestyret og 3 medlemmer som representerer brukerne. 
Fra adminstrasjonen 2 medlemmer med kun møte- og uttalerett.

Rådet behandler og avgir uttalelse i saker som gjelder levekår for personer med funksjonsnedsettelse. Dette gjelder også reguleringsplaner, årsbudsjett og økonomiplan. Rådet er ikke tillagt avgjørelsesmyndighet på vegne av kommunen.
 
Post til rådet sendes til: Vefsn kommune, P.b. 560, 8651 Mosjøen, eller på e-post til: post@vefsn.kommune.no
 
Fra kommunestyret: (Tlf/e-post: se kommunestyret)
1.  Kristin Elisabeth Kongsdal - VTTP - Nestleder                                                Vara: Anita Jensen -SV
2.   Hans Martin Aas Mikalsen  - SP  . Leder                                                                  Vara: Siw Nordmark -AP
 
Fra brukerorganisasjonene:
Medlemmer: E-post: Telefon:
1. Tone Solheim tosol5155@gmail.com  
2.  Grete Skar grete.skar@icloud.com  454 29 850
3. Jan Erk Båtstrand jan.erik.båtstrand@vefsn.kommune.no  481 22 585
Varaliste (ikke personlig):    
1. Odd Kvalfors okvalfors@gmail.com 957 90 453
2.Hilde Valrygg.Vik ehil-vik@online.no 976 60 414
3. Elin Paulin Jakobsen elin.paulin.jakobsen@vefsn.kommune.n  

Fra administrasjonen:

Wibeke Johansen   fra Plan- og utviklingsavd                        Vara: Ida Marie Granmo
Kjersti Jensen         fra Fysio- og ergoterapiavd