Utvalget har fra 30.10.19 7 medlemmer med varmedlemmer

Kontaktinformasjon se kommunestyret

Navn Funksjon Parti
    Marius Sørstad Elvheim   Rødt
2. Kine Mosheim - Lysfjord Nestleder VTTP
3. Ronny Dorp   FRP
4. Anders Salamonsen Leder SP
5. Solfrid Løvli Hundåla   SP
6. Sigrid Sørdal   AP
7. Kenneth Wiik Søttar   AP
Vararepresentanter:    
For 1:    
1. Trine Sofi Jakobsen   Rødt
For 2:    
1. Kjell Arne Engelsø   VTTP
2. Kristin E. Kongsdal   VTTP
3. Knut Wulff Hansen   VTTP
For 3:    
1. Eirik Hegglie   FRP
2. Silje Grønvik   FRP
3. Bjørn Larsen   FRP
For 4 - 5:    
1. Ann Kristin Meyer   SP
2. Christoffer Elsfjordstrand   SP
3. Morten Brattbakk Seljeli   SP
For 6:    
1. Trond Brattbakk   AP
2. Lisbet Tjønna   AP
3. Magne Nicolaisen   AP
4. Anne Hege Almås   AP
     
Linda Severinsen Elden  e   FAU