Utvalget har fra 30.10.2019 7 medlemmer fra kommunestyret. .
Kontaktinformasjon: Se kommunestyret
 
1. Anita Jensen
 
SV
2. Malin Lynghaug Johansen
 Nestleder
H
3  Markus Moen Ljøkjell   Rødt
4  Sverre Kulstad
 
SP
5. Grethe Hansdotter Aas
 
SP
6. Kjartan Zahl
Leder
AP
7. Andrine Båtstrand Lyeng
 
AP
     
Vararepresentanter:
   
For 1:    
1. Øyvind Lervik   SV
2: Brit Karin Grøvnes Bang   SV
For 2:    
Solveig Fjelldal   H
Edgar Hauan   H
For 3 :    
Cicilie Mo Liland   Rødt
Liv Storjord   Rødt
For 4 - 5:    
Inger Anne Sagbakk   SP
Rune Norum   SP
Roald Luktvasslimo    SP
Ann Kristin Meyer   AP
For 6 og 7:    
Lisbet Tjønna   AP
Ivar Solvang   AP
Kristine Moby Leirvik   AP
Magne Nikolaisen   AP