De 9 representantene utgjør også klageutvalg, valgstyre og planutvalg

Kontaktinfo se kommunestyret

Formannskapet 2023-2027

Faste representanter

Vararepresentanter

Rune Krutå (AP)
Tone Moby Røreng
Markus Gard Moen Ljøkjell (R)
Anita jensen (SV)
1. Wenche Elin Solli (Ap)
2. Kjartan Zahl (Ap)
3. Torbjørn Os (R)
4. Hilde Thorstensen Rosvold (Ap)
5. Trond Brattbakk (Ap)
6. Anita Sommerset (Ap)
Kine Mosheim-Lysfjord (Sp)  1. Roar Seljevold (Sp)
2. Sverre Kulstad (Sp)
3. Sigrid Sørdal (Ap)
Odd Langvatn (H)
Malin Lynghaug (H) 
1. Vidar Iversen (H)
2. Irene Thordvalsen (H)
3. Hans Christian Digermul (H)
4. Alexander Zakarias Langvatn (H) 
Eirin Horrigmoe (Frp)
Atle Jørgensen (Vtp)
1. Hanne Dyveke Søttar (Frp)
2. Laila Heimland Vesterbukt (Frp)
3. Eirik Heggli (Frp)
4. Snorre Lund (H)