Forbrukernemnda har 5 representanter og 5 vararepresentanter (felles liste). Nemnda behandler saker som angår forbrukerne i kommunen.
 
Post til nemnda sendes: Vefsn kommune, P.b. 560, 8651 Mosjøen eller på e-post: post@vefsn.kommune.no
 
Representanter: Parti
E-post/tlf: * Se kommunestyret
Knut Wulff Hansen - nestleder VTTP *
 Anne Hege Almås    AP *
 Evelyn Myrvoll - Leder     SP *
Ragnhild Forså    SV *
 Stian Kristiansen Aanes   FRP   Epost stianaanes.sn@gmail.com Tlf 47 706 940
     
Vararepresentanter (felles): Parti  
1. Karina Fermann VTTP Epost karina.fermann@vefsn.kommune.no Tlf 483 42 901
2. Elsbet Hundåla SV Epost elsbet_h@hotmail.com Tlf 413 00 225
3. Hilde Mosheim Pedersen SP *
4. Harry Emilsen VTTP   E-post: okaemil@online.no    Tlf: 91364710
5. Knut Forsmo FRP Epost knut.forsmo@gmail.com Tlf 932 22 361

* Kontaktinfo - se kommunestyret

.