Sverre Kulstad
Vidar Iversen
Anne Kristine Bastholm


Varamedlemmer:
1. Per Sjåvik
2.Kolbjørn Martinsen
3.Kjell Øksendal