Hjemmerehabilitering er for de som ikke mestrer sin hverdag som før eller har fått et brått funksjonstap. Det kan gjelde alt fra personlig stell, matlaging/kosthold, trening, deltagelse i sosiale sammenhenger eller andre aktiviteter i hverdagen. Det er en tidsavgrenset rehabilitering på ca. 6 uker, hvor opptrening i dagliglivets gjøremål skjer i brukerens hjem og nærmiljø. Brukerens mål vil stå sentralt. Det er alltid fokus på spørsmålet «Hva er viktig for deg?»

Rehabiliteringen foregår i hjemmet og innebærer kartlegging, tilrettelegging og trening. Det forventes en aktiv deltakelse fra den som mottar tjenesten for at mål skal nås etter endt rehabilitering. Mottaker av tilbudet vil få vedtak på tjenesten fra tjenestekontoret.

Hva koster tjenesten

Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon

Rehabiliteringstjenesten
Vefsnvegen 27, 8661 Mosjøen
Tlf: 75 10 16 00 (Telefontid: 08:00- 11:00)