Det kommunale hjelpemiddellageret i Vefsn er en del av Rehabiliteringstjenesten. Deres funksjon er å levere ut, montere og reparere hjelpemidler som brukere får innvilget gjennom NAV Hjelpemiddelsentral i Nordland. Vefsn kommune har to teknikere som jobber dagtid mandag til fredag. De har telefontid hver dag mellom kl. 8.00-11.00.

Det kommunale hjelpemiddellageret har også ansvar for korttidsutlån av hjelpemidler. Korttidslån defineres som forbigående behov som for eksempel benbrudd og operasjoner, eksempler på dette kan være: toalettforhøyer, rullestol, rullator, dusjkrakk, gripostang og sykeseng.

Tekniske hjelpemidler

Tekniske hjelpemidler er gjenstander eller tiltak som bidrar til å redusere praktiske problemer i hverdagen. Ved varig skade eller behov over to år kan man få innvilget hjelpemidler gjennom NAV hjelpemiddelsentral i Nordland.

Hjelpemidlene skal bidra til å bedre funksjonsevne, økt selvhjulpenhet og kan lette pleiesituasjonen i hjemmet.

Formidlingsprosessen av tekniske hjelpemidler:

  • å avdekke og utrede behovet for alle typer hjelpemidler
  • utprøving av hjelpemidler
  • bistand i søknadsprosess
  • tilpasning og enklere montering
  • opplæring i bruken av hjelpemiddelet
  • service og reparasjon

Hva koster tjenesten?

Tjenesten er gratis.

Kontaktinfo

Rehabiliteringstjenesten
Vefsnvegen 27, 8661 Mosjøen
Tlf: 75 10 16 00 (Telefontid: 08:00- 11:00)