Tekniske hjelpemidler er gjenstander eller tiltak som bidrar til å redusere praktiske problemer i hverdagen. Ved varig skade eller behov over to år kan man få innvilget hjelpemidler gjennom NAV hjelpemiddelsentral i Nordland.

Hjelpemidlene skal bidra til å bedre funksjonsevne, økt selvhjulpenhet og kan lette pleiesituasjonen i hjemmet.

Formidlingsprosessen av tekniske hjelpemidler:

  • å avdekke og utrede behovet for alle typer hjelpemidler
  • utprøving av hjelpemidler
  • bistand i søknadsprosess
  • tilpasning og enklere montering
  • opplæring i bruken av hjelpemiddelet
  • service og reparasjon

Kontaktinfo

Rehabiliteringstjenesten
Vefsnvegen 27, 8661 Mosjøen
Tlf: 75 10 16 00