Vefsn kommune har et eget tverrfagligteam som har faste møter hver onsdag for å definere hvem som skal inn i et rehabiliteringsforløp og for å plassere øvrige pasienter i riktig tjeneste i forhold til rehabiliteringspyramiden. Pasienter som skal inn i et rehabiliteringsforløp skal ikke vente mer enn en uke før de mottar tjeneste fra hjemmerehabiliteringsteamet eller fysioterapeut. Det samme gjelder overføring mellom de ulike trinnene i rehabiliteringspyramiden når man er inne i et forløp.

Alle pasienter evalueres underveis i forløpet for å kvalitetssikre at de mottar den tjenesten som er mest egnet for dem. Rehabiliteringstjenesten retter alltid fokus mot «hva er viktig for deg» hos pasienten og tjenesten utformes i samråd med pasienten.

Kontaktinfo

Rehabiliteringstjenesten
Vefsnvegen 27, 8661 Mosjøen
Tlf: 75 10 1600 (Telefontid: 08:00- 11:00)