Hva er hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er for mennesker som nylig har hatt et fall i funksjon og har fått utfordringer med hverdagslige aktiviteter og som har rehabiliteringspotensiale til å trene seg opp til å mestre disse igjen. Tjenesten er rehabiliterende og forebyggende.

Hverdagsrehabilitering i Vefsn

Vefsn har en integrert modell for hverdagsrehabilitering. Det vil si at ergoterapeuter og fysioterapeuter har ansvar for planlegging og oppfølging av prosessen. Treningsaktivitetene med brukeren utføres av medarbeidere i hjemmetjenesten etter veiledning fra terapeutene. Vi kommer hjem til deg og hjelper deg med å trene på det er som er viktig for deg å klare selv i hverdagen. For å oppnå dette jobber vi sammen med deg i rehabiliteringsprosessen i en avtalt tidsperiode. 

Det er lagt opp til faste møter (x 1 per uke) mellom hjemmetjenesten og rehabiliteringstjenesten. I disse møtene blir aktuelle tjenestemottakere vurdert og det utarbeides plan for hverdagsrehabilitering for hver enkelt bruker.

Hva koster tjenesten

Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon

Rehabiliteringstjenesten
Vefsnvegen 27, 8661 Mosjøen
Tlf: 75 10 1600 (Telefontid: 08:00- 11:00)