Kaffe med nåko attåtAdresse Torolfsgt. 9, 8656 Mosjøen (2. etg, Parken bo- og servicesenter)
Åpningstid hverdager fra 09:00-15:00

Telefon 901 19 180 (10.00 - 14.00)
Daglig ansvarlig Lillian Thorvaldsen
  Tlf: 901 19 180 e-post: lillian.thorvaldsen@vefsn.kommune.no
Helsestasjon for eldre sykepleier Sissel Fagereng
  Tlf: 901 37 835 e-post: sissel.fagereng@vefsn.kommune.no
Aktiviteter 2. halvår 2021   Last ned


En sosial møteplass for seniorer
Seniorsenteret er et tilbud som skal fremme psykisk og fysisk helse og forhindre ensomhet og isolasjon. Vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på folkehelse, aktiviteter og sosialt fellesskap. Vi holder til i hyggelige lokaler i 2. etg. på parken bo. Kom gjerne innom oss for en hyggelig stund!

Seniorsenteret inneholder
Syrom og snekkerbod   •   Treningsrom, gruppetrening   •   Helsestasjon for eldre   •   Demorom for velferdsteknologi   •   Storstue   •   Møterom   •   Velværerom   •   Fotterapeut   •   Foredrag, underholdning og annonserte aktiviteter   •   Pårørenderom/overnatting

Servering
Mellom klokken 10.00 -14.00 har vi salg av kaffe og noe attåt. Vi har vipps og bankterminal.

Fornøyde damer på Byparken seniorsenterTransport til og fra aktivitetssenteret
Seniorer i Vefsn kommune som ikke kan komme seg selv, eller benytte kollektiv transport til seniorsenteret kan ta kontakt med oss for skyss.

Gjelder for tirsdager og torsdager. Ankomst seniorsenteret beregnes til ca kl.11.00 og avreise kl.14.00.

Har du behov for skyss må dette meldes senest kl.13.00 dagen før, på telefon 901 19 180.

Frivillige hjelpere
Seniorsenteret har frivillige hjelpere, noe som er til nytte og glede både for de frivillige og oss på senteret. Har du lyst, overskudd og helse til å være frivillig, ta kontakt med oss på seniorsenteret.

Lag og foreninger med naturlig tilknytning til seniorsenteret i forhold til målgruppen, som trenger et sted å ha sin base, kan søke om dette hos oss. Til nå har vi 6 lag og foreninger som har sin base her. I stedet for husleie, avtales det frivillig innsats inn mot senterets aktiviteter. Ta kontakt med oss dersom dette er aktuelt for din forening.

Velkommen til Byparken seniorersenter
“Folkehelse er mere enn kropp,
det er sjel og sosialt felleskap”
- Per Fuggeli