Dersom du opplever at sykdom, funksjonsnedsettelser eller miljøfaktorer påvirker hvordan du mestrer daglige aktiviteter eller gjøremål, kan ergoterapi være til hjelp. Ergoterapi tar utgangspunkt i det som er viktig for deg.

Ergoterapi i Vefsn kommune

Ergoterapitjenesten består av kommunalt ansatte ergoterapeuter som gir et kostnadsfritt tilbud til kommunens innbyggere og er en del av den kommunale Rehabiliteringstjenesten.

Ergoterapeutene jobber på ulike arenaer, herunder i hjemmet, i barnehagen, på skolen, på arbeidsplassen og fritidsaktivitet.