Dersom du opplever at sykdom, funksjonsnedsettelser eller miljøfaktorer påvirker hvordan du mestrer daglige aktiviteter eller gjøremål, kan ergoterapi være til hjelp. Ergoterapi tar utgangspunkt i det som er viktig for deg.

Ergoterapi i Vefsn kommune

Ergoterapitjenesten består av kommunalt ansatte ergoterapeuter som gir et kostnadsfritt tilbud til kommunens innbyggere og er en del av den kommunale Rehabiliteringstjenesten.

Ergoterapeutene jobber på ulike arenaer, herunder i hjemmet, i barnehagen, på skolen, på arbeidsplassen og fritidsaktivitet.

Hva gjør en ergoterapeut?

Ergoterapeuter er autorisert helsepersonell som arbeider helsefremmende og forebyggende for å fremme helse og aktivitet. Ergoterapeuter bidrar til løsninger når det oppstår et gap mellom en persons helse og hverdagens krav, slik at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.

En ergoterapeut jobber med personer i alle aldre, både opp mot enkeltpersoner, grupper og på samfunnsnivå. Ergoterapeuter samarbeider ofte med annet helsepersonell. Ergoterapeuten kartlegger personens ønsker og muligheter for aktivitet og deltakelse, og støtter personens mestring med motivasjon og trening av konkrete hverdagsaktiviteter. Ergoterapeuter foreslår forenkling og tilpassing av aktiviteter og bidrar til inkluderende omgivelser.

Ergoterapeutene kan bidra med kartlegging, tilrettelegging og opptrening av en persons mulighet til å delta i aktivitet. Ergoterapeutene kan også gi bistand til å søke på og gi opplæring i tekniske hjelpemidler, der dette anses som hensiktsmessig og nødvendig. Tjenesten er et lavterskeltilbud hvor bruker, pårørende eller annet helsepersonell kan ta direkte kontakt for å få vurdert behov i forhold til utfordringer med å utføre daglige gjøremål. Har du hjelpebehov fra en ergoterapeut, enten det gjelder voksne, barn, hørsel eller syn – ta kontakt med Rehabiliteringstjenesten.

Hva koster tjenesten?

Tjenesten er gratis.

Kontaktinfo

Rehabiliteringstjenesten
Vefsnvegen 27, 8661 Mosjøen
Tlf: 75 10 16 00 (Telefontid: 08:00- 11:00)