Vefsn legevakt

Telefon:   116 117
Adresse:  Vefsnvegen 27, 8656 Mosjøen
Åpningstid:  
mand - fred:  15.30 - 08.00 (ettermiddag og natt)
lørd og sønd: hele døgnet
helligdager:   hele døgnet

Fastlegen kontaktes ved behov for øyeblikkelig hjelp dagtid
Legevakta kontaktes ved behov for øyeblikkelig hjelp utenom fastlegens åpningstid
Medisinsk nødnummer: Ved alvorlig skade/sykdom (eks. mistanke om hjerneslag eller hjerteinfarkt): Ring 113.

Legetime/telefonråd:
Når du ringer 116 117, vurderes din henvendelse av sykepleier med spesialopplæring. Alle henvendelser vurderes etter standard kriterier. De som kontakter legevaktsentralen vil noen ganger få medisinske telefonråd, eller råd om å kontakte fastlegen neste dag. Fastlegen kjenner din helse best, og er ofte den som kan gi den best helsehjelpen til egne pasienter. Dersom legetilsyn er nødvendig, vil du få et veiledende tidspunkt for time på legevakta. Målet vårt er å gi rask og god hjelp når det haster. De sykeste prioriteres alltid først.

Telefonnummer til fastlegene for øyeblikkelig hjelp (dagtid):
- Vefsn legesenter: 970 11 792
- Mosjøen legesenter 948 02 369
- Sjøgata legekontor: 478 71 200
 
Dr. Øyvind Rømo: 751 13 210

Fastlegene:

Vefsn legesenter

Telefon:   75 10 15 30
Nettside:   
https://www.vefsnlegesenter.no/
Telefax:   75 10 15 31
Aktutthenvendelse:  970 11 792

Adresse:  Vefsnveien 25, 8656 Mosjøen

Åpningstid: 
mand  08.15 - 15.00
tirsd    08.15 - 15.00
onsd   08.15 - 12.00
torsd   08.15 - 15.00
fred    08.15 - 15.00
(Pause mellom kl 11.30-12.30, unnt onsd)

SMS for bestilling av timer og resepter:
Start tekstmeldingen med KODEORD VEFSN+ ditt navn, fødselsdato og hva det gjelder.  Send meldingen til 2097

Fastleger:   
Zane Garsele
Geir Andvord Søbstad             - permisjon til 1.januar 2021. Vikar: Eiad Abu Tair. 
Fanny Marie Louise Hanssen -  permisjon til 1.januar 2021. Vikar: Radek Gosk
Stine Skar Eriksen                  ​- midlertidig kontorsted Sjøgata legekontor til høsten 2021
 
Legene her vikarierer for hverandre ved fravær.

Mosjøen legesenter

Telefon:  75 17 07 00
Nettsidehttps://helserespons.no/web/ml/
Aktutthenvendelse: 948 02 369
Adresse:  C.M. Havigs gate 39

Fastleger:
Aygul Bjerknesli
Jan Roger Rasmussen
Kjell Nystuen
Kjell Sjøbrend
Thomas Byhrø
Urban M. Persson

Turnuslege: Det er turnuslege ved Mosjøen legesenter. Turnuslegen har medisinskfaglig veileder, og konsulterer pasientens fastlege ved behov for faglige råd.

Vikarer: Legene vikarierer for hverandre ved fravær.

Sjøgata legekontor

Telefon:   75 11 12 00
Nettsidehttps://sjogata-legekontor.no/sjogataLegekontor.jpg
Telefax:   75 11 12 01
Akutthenvendelser: 478 71 200

Adresse:  Sjøgata 1B,  8656 Mosjøen

Åpningstid:
mand   08.30 - 15:30
tirsd    08.30 - 15:30
onsd   08.30 - 15:30
torsd   08.30 - 15:30
fred     08.30 - 15:30
pause mellom 12.00 -13.00

Epost og SMS for bestilling av timer og resepter samt øvrig informasjon: 
Legekontorets eget nettsted

Fastleger:
Erlend Jørgensen
Fredrik Steinsvik 
Ronald van der Berg
Tatjana Heggli

Kontaktinfo legetjensten:

Kommuneoverlege: Hege Harboe Sjåvik tlf. 75 10 16 14
Epost: post@vefsn.kommune.no.
Besøksadresse: Rådhuset, Skjervgata 34 8657 Mosjøen