Hos oss finnes det mange muligheter for frivillige aktiviteter, tilpasset ulike interesser og behov. Vi har blant annet kaffekroken, snekkerbod, strikkeklubb og frivillige treningsgrupper. Vi har et mål om å være en sosial møteplass som fører til inkludering og integrering i samfunnet. Enten du ønsker å hjelpe til på byparken seniorsenteret som frivillig hjelper eller delta på en aktivitet som arrangeres av ansatte eller andre frivillige.

\

Det utarbeides en halvårsplan med oversikt over fastsatte aktiviteter. Har du spørsmål eller et ønske om å bidra ta kontakt med daglig ansvarlig på telefon 90119180 eller kom innom oss. Vi har lokaler i 2. etg. torolfsgt. 9, 8656 Mosjøen.

Halvårsplanen kan lastes ned eller fås i papirutgave på byparken seniorsenter.

Aktiviteter som arrangeres av frivillige lag og foreninger tilknyttet byparken frivillighetssentral annonseres på byparken seniorsenter i egen perm eller på oppslagstavle. Her kan man delta selv om man ikke er medlem i organisasjonen som arrangerer turen.