Rehabiliteringstjenesten skal gi personer med aktivitets og funksjonsproblemer mulighet til å oppnå best mulig funksjonsevne, selvstendighet og samfunnsdeltakelse.

Tjenesten skal fremme helse og livskvalitet.