Hjerte fra kunsteleverSkap et kunstverk!
Alle mennesker er født med en grunnleggende evne og vilje til å uttrykke seg visuelt. Virkeligheten setter få grenser for barnas fantasi og forestillingsevne. For oss i Vefsn kulturskole er det spesielt viktig å holde ved like og utvikle denne iboende skapergleden som barna har. Visuell kunst tilhører det store kulturfellesskapet samtidig som det representerer et individuelt og personlig uttrykk. 

Det visuelle kunstfeltet i kulturskolen er vidt, og dekker mange ulike uttrykksmåter og spesialiserte fagfelt. Møtet elevene får med kunstneriske virkemidler som materialer, redskaper, teknikker og en inspirerende undervisning, vil gi elevene muligheten til å utvikle sin evner og forme sin identitet gjennom kunsten. Barna kan starte på visuell kunst fra skolealder og vi tilpasser gruppene etter alder og nivå. Undervisningen foregår både i verksted, som prosjektarbeid og som selvstendig arbeid med veiledning av lærer. 

I løpet av året blir elevene kjent med blant annet animasjon, film, video, foto, grafikk, tegning, maling, keramikk, stedsspesifikk kunst, tradisjonelt kunsthåndtverk og Land Art. 

Denne sommeren viser kunstelevene i Vefsn kulturskole fram sine arbeider i Mjåvatnbrygga under Galleria Kunstfestival 2018.

Fra høsten 2018 etablerer Vefsn Kulturskole et samarbeid med Peace Painting, et internasjonalt, fredsskapende arbeid for og med barn.

32