Flere Farger Vefsn er en del av det multietniske barne- og ungdomsprosjektet "Fargespill" som oppstod i Bergen i 2004. Tilbudet skal inkludere alle barn og unge, og er gratis. Prosjektet handler om at barn og unge fra ulike land deler sine kulturelle skatter; Sanger, danser, leker og musikk fra sitt hjemland med hverandre. Til slutt settes kulturskattene sammen til ei stor og fargerik forestilling. Flere Farger Vefsn hadde sin første forestilling i mai 2018, med 100 barn fra 20 ulike nasjoner sammen på scenen. Prosjektet og forestillingen, som var et samarbeid mellom Mosjøen skole og Vefsn kulturskole, ble en formidabel suksess - noe som gjorde at vi bestemte oss for å gjøre et nytt Flere Farger-prosjekt våren 2020. 

Flere Farger Vefsn