Flere Farger Vefsn er en del av det multietniske barne - og ungdomsprosjektet "Fargespill" som oppstod i Bergen i 2004. 

Flere Farger handler om at barn og unge fra forskjellige land deler sine sanger, danser, leker og sin musikk med hverandre, og til slutt settes dette sammen til ei stor forestillinge. Flere Farger Vefsn hadde sin første forestilling i mai 2018, med 100 barn fra 20 ulike nasjoner sammen på scenen. Forestillingen og prosjektet, som var et samarbeid mellom Mosjøen skole og Vefsn kulturskole, ble en formidabel suksess, og fra høsten 2018 videreføres arbeidet. Tilbudet skal inkludere alle barn og unge, og er gratis.

Flere Farger Vefsn