Vefsn Kulturskole tilbyr sceneinstruktør-tjenester!

Hva går ordninga ut på?

Tidligere var Vefsn en del av sceneinstruktørordninga i Nordland fylkeskommune. F.o.m. 2022 gikk Vefsn ut av denne ordningen, og Vefsn kommune dekker nå 20% for profesjonell sceneinstruktør. Det vil si at alle lag, foreninger, enkeltprosjekter, skoler, kor m.fl. som ønsker å sette opp ulike sceniske produksjoner i Vefsn, kan søke om å få benytte seg av sceneinstruktør-timer. Man kan søke om hjelp til både oppstartsfasen - konseptutvikling og konsulenthjelp, tekst- og dramaturgi eller selve iscenesettelsen (regi og instruksjon). Primært vil tjenesten tilby hjelp med sceneinstruksjon/regi. Vi tar ikke på oss et produsentansvar, og det er derfor viktig at søkerne har et tydelig eierskap til sitt eget prosjekt. Men vi kan bidra med konsulenthjelp i alle faser av produksjonen, avhengig av hva prosjekteierne søker om. Sceneinstruktør er Julie Christensen Valla. Hun har en master i drama/teater samt PPU med fagdidaktikk i drama/teater, og har arbeidserfaring som drama- og teaterpedagog i Vefsn kulturskole og ved Vefsn Folkehøgskole, samt som formidlingsleder i Vefsn Museum. Hun er glad i å jobbe med mennesker, og å skape nye kunstneriske møter og jobbe med ulike sceniske oppsetninger, særlig med vekt på teater.

Hvem kan søke, og hva får man?

Alle som vil kan søke, så lenge prosjektet har tilhørighet og skal settes opp i Vefsn kommune. Lag, foreninger, teatergrupper, skoler, kor, band etc. Det er viktig at søkeren leverer en så utfyllende prosjektbeskrivelse som mulig, for at vi skal kunne vurdere hva sceneinstruktøren kan bidra med inn i prosjektet. Man søker om et visst antall timer til et prosjekt. Om det er få prosjekter som søker for en periode så vil man kanskje kunne få alle timene gratis. Er det imidlertid flere prosjekter over den samme perioden, må man kanskje regne med å få noen timer gratis, for så å betale en times-sats for overskytende timer utover det. Disse prioriteringene blir gjort av sceneinstruktør og kulturskolens administrasjon.

Søknadsfrister

Søknadsfrist for prosjekter i perioden januar-juni er 1. desember, og for prosjekter i perioden juli-desember er søknadsfristen 1. juni. Alle vil få svar på sin søknad. Her vil man også få opplyst hvor mange timer gratis man får, samt et tilbud på timer utover dette.

Vi gleder oss til å lese din søknad, og håper vi kan bidra inn i prosjektet!

Lenke til søknadsportal kommer snart.

😀

IMG_1505.JPG