Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Om oss

Vefsn Kulturskole har et kunstfaglig tilbud til barn og unge mellom 4-19 år, og i tillegg for voksne og PU. Kulturskolen gir pedagogisk opplæring i dans, musikk, teater og visuell kunst og tverrfaglige tilbud knyttet til disse. All undervisning i Vefsn kulturskole gjøres i tråd med rammeplan for kulturskolen; «Mangfold og fordypning». Vefsn kulturskole har rundt 420 elevplasser i bruk og er kommunens nest største skole, målt i antall elever. Kulturskolen selger tjenester til musikklinja ved Mosjøen videregående skole, har dirigentordning for kor, korps og orkester samt koordinerer sceneinstruktørordninga fra Nordland Fylke, Den Kulturelle Skolesekken og Den Kulturelle Spaserstokken i Vefsn kommune.

Vefsn kulturskole produserer hvert år mange konserter, forestillinger og utstillinger, og bidrar ofte med kulturelle innslag i ulike lokale sammenhenger. Kulturskolens elever har de siste årene vunnet både Drømmestipend og kunstnerstipender, i tillegg til at de er godt synlige aktører i blant annet UKM, Unge Solister fra Helgeland, korps, kor og som aktører og instruktører under Toppen Internasjonale Sommermusikkskole.

Eleven
Kulturskolens undervisning tar utgangspunkt i elevens læreforutsetninger. Elevens alder, modenhet og forkunnskaper er grunnleggende for undervisninga, og denne tilrettelegges for hver enkelt elev. Elevens musikalske og kunstneriske bakgrunn og interesser er en viktig ressurs som vi tar med inn i undervisninga.

Norsk kulturskole - Et unikt skoleslag
De kommunale kulturskolene har en viktig rolle i det norske opplæringssystemet og i det lokale kulturlivet. Siden oppstarten på 1960-tallet har kulturskolene hatt en sterk utvikling og vekst. Landets kommunale kulturskoler har i dag rundt 125 000 elevplasser. Mange offentlige utredninger og meldinger vitner om et stort engasjement for skoleslaget. Siden 1997 har kulturskolene vært hjemlet i Opplæringsloven: § 13.6. Musikk og kulturskoletilbud: «Alle kommuner skal, alene eller i samarbeid med andre kommuner, ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers».

Rammeplanen «Mangfold og fordypning»
Kulturskolens tilbud skal ha høy kvalitet både faglig og pedagogisk. I framtida skal kulturskolen kunne tilby større fleksibilitet i organisering av sine tilbud samt gi tydeligere beskrivelser av mål, innhold og arbeidsmåter. Rammeplanen møter disse utfordringene. Rammeplanen kategoriserer de ulike tilbudene i tre opplæringsprogram som ivaretar aktivitet, opplæring og fordypning. Det er et mål å kunne etablere tilbud av høy kvalitet innen breddeprogrammet, kjerneprogrammet og fordypningsprogrammet. Vefsn kulturskole arbeider med lokale fagplaner for våre kunstfag og ved hvert semester får alle elever utdelt sin undervisningsplan. Undervisningsplanen skal gjenspeile rammeplanen, samt gi elevene en pekepinn på innhold, mål og aktivitet i løpet av skoleåret.