MIX er barnas første møte med kulturskolens fag dans, sang og teater. Her kan de starte fra de er 4 år. Det er en lærer som følger gruppa fast, men elevene vil gjennom året møte kulturskolens ulike faglærere. I Mix-gruppene utvikles elevenes musikalitet og rytmesans og de får en forståelse for kropp, stemmebruk, bevegelse og innlevelse som er viktig for alle kulturskoleelever. I tillegg får barna lært en god del om selvdisiplin og samarbeid. Elevene på MIX er med på kulturskolens felles forestillinger hvert år, i godt samarbeid med foreldrene. Når barna er 6 - 7 år, kan de velge mer spesifikke dansefag som hip hop og klassisk ballett, eller fortsette på mixgruppa til de er ferdig med 4. trinn. 

 

Fra undervisningenIMG_1239.jpg