Teater i kulturskolen har sin forankring i teater som scenekunst. Kunstarten teater har en rik historie som speil, kommentator og kritiker av makt, levekår, styresett, natur, religion og kultur gjennom ulike tider. Med teater skaper vi underholdning, folkeopplysning og samfunnskritikk og vi bidrar til mangfold og inkludering i samfunnet. Videre er leken er en viktig læringsform i teater. Både skuespilleren og barna leker med tid, rom, roller og objekter. Lek er å samhandle og forstå gjennom utfoldelse av kroppen, stemmen, sansene, føleslene og fantasien. Lek er å "late som om" en er en annen, på et annet sted, i en annen tid, i en annen sammenheng. Skuespillerkunst bygger med andre ord på samme sansebaserte utforskning og utfoldelse som barn kjenner gjennom leken. 

Barna kan starte på teater allerede fra førskolealder. De første årene er undervisningen basert på teaterlek med en naturlig progresjon av innhold og visningsformer etterhvert som elevene blir eldre og mer modne. Undervisningen tilpasses alltid etter alder og nivå. Alle elever lærer om improvisasjon, skuespillerteknikk, bevegelse, stemme og rytme - i tillegg til visuelle og symbolske virkemidler som scenografi, kostymer, lys og lyd. Gjennom dette forstår elevene hvordan alle disse elementene er med på å skape en helhetlig historie som kommer til uttrykk i arbeid med teaterproduksjon og forestillinger. Forestillingsarbeid er en sentral del av teaterfaget, og elevene har både små og store produksjoner i løpet av året, alt etter nivå og alder. 

teater nettside
Fra forestillingen "Ellinor i Eventyrland" som ble satt opp våren 2019 :-)