Band

Å spille sammen i band er morsomt og det er musikalsk og sosialt utviklende. Kulturskolens bandtilbud omfatter både individuell opplæring og samspill. I sammensetningen av bandene tar vi hensyn til musikalsk nivå, alder og sosial tilknytning. 

IMG_3421.jpg

Kulturskolen har:

To bandrom er tilgjengelig med gitarforsterkere, bassforsterkere, trommesett, PA og el-piano. Bandene på kulturskolen har øvingsrom på oktaven ved mosjøskolen og i rockebingen ved siden av oktaven.

Vi er to lærere som går inn og hjelper elevene i oppstarten og underveis, mens målet er at elevene/banda skal bli selvstendige etter hvert. Bandene i kulturskolen kan få låne rockebingen til øving med bandet.

Blåseinstrumenter

Blåseinstrument-opplæringen i Vefsn kulturskole foregår i hovedsak som enkeltundervisning eller i små grupper. Hvis du vil spille et blåseinstrument må du ha eget instrument. Du kan også melde deg som aspirant i et av skolekorpsene i kommunen. Der får du låne instrument. Alle korpsaspirantene er elever i kulturskolen, og får sin undervisning hos oss. Korpsene vil selv orientere om dette tilbudet i alle barneskolene der det er musikkorps. Ta også en titt i venstremenyen under korps.

IMG_2524.jpg

Kulturskolen har opplæring på følgende blåseinstrumenter:

  • Klarinett
  • saksofon
  • trompet/kornett/pockettrompet
  • baryton
  • tuba
  • horn
  • fløyte

Undervisningen på blåseinstrumenter gir elevene kjennskap til ulike musikalske sjangre, innføring i notelære, rytmelære, samspill med mere. Elevens forutsetninger og nivå legges til grunn i valg av undervisningsmetode og repertoar og gleden ved å spille står sentralt. I løpet av skoleåret får elevene tilbud om å være med på flere opptredener og konserter, både alene og sammen med andre elever fra kulturskolen

Gitar og bass

Visjon og mål i gitar/bass-undervisningen: ”Det skal være artig å spille gitar!”

Hovedmålet: Å lære og spille gitar, skal skje gjennom undervisning hvor spille- og musikkglede står i fokus. Det settes mål for elevens læring, og som grunnlag for alle mål står Vefsn kulturskoles visjon: ”Opplevelse og mestring."

IMG_2965.jpg

Elevene kan få undervisning på akustisk gitar  og el-gitar / elbass. Eleven skal lære grunnleggende ferdigheter på instrumentet, og videreutvikle disse. Det legges vekt på et allsidig repertoar- bl.a. viser, pop, rock, jazz og klassisk, i tillegg til gehørlære, notelære, besifringslære, samspill i samspillgrupper og akkompagnement.

Kulturskolen legger til rette for at elevene kan delta på konserter og forestillinger. Eleven må ha med egen gitar, men noen akustiske gitarer finnes til utlån i perioder. Forsterkere finnes på undervisningsstedene.

Kor

I Vefsn er det kor for mange aldersgrupper i regi av lag og foreninger. Flere av disse samarbeider tett med kulturskolen. I kor lærer du å bli trygg på deg selv og din egen stemme.

Du lærer å synge tydelig tekst uansett tonehøyde eller styrkegrad. Korlederen hjelper deg til å tørre å slippe deg løs, noe som er et av redskapene som gjør deg til en bedre korsanger! Som korsanger har man ikke like store friheter som det en solosanger har, men den helt spesielle felleskapsfølelsen man har i kor skal på ingen måte undervurderes. Det er lite som kan komme opp mot den gleden man får når man sammen løfter koret sitt til nye høyder!

Korbevegelsen i Norge er stor og i stadig økning. Nyere forskning har også vist at korsang gir bedre helse, noe som er bra både for liten og stor. Se artikkel i Dagbladet
Flere kor arbeider også aktivt med musikklære og gehørtrening.

Ønsker du å synge i kor, tar du direkte kontakt med korene. Opplysninger finner du under kor i Vefsn.

Kor i Vefsn:

Dolstad gutte- og jentekor
Dolstad kammerkor
Drevja og Elsfjord barnekor
Halsøy songkor
Mosjøen mannskor
KorZ

Piano og keyboard

Pianoundervisningen på kulturskolen gir grunnleggende opplæring i piano og andre tangenstinstrumenter som for eksempel orgel/kirkeorgel og keyboard. Det er ingen krav til forkunnskaper, og undervisningen legges opp etter hver enkelt elevs nivå og forutsetninger.

IMG_1214.jpg

Sjangermessig får elevene innføring i klassisk musikk, så vel som populærmusikk, viser, jazz m.m, samt notespill, gehørspill og besifringsspill.

Undervisningen på piano og andre tangentinstrument foregår enten som enkeltundervisning eller i små grupper.

Hvis du har lyst til å spille piano, keyboard eller orgel må du ha instrument selv, eller ha mulighet til å øve regelmessig hos andre. Dersom du ønkserå spille kirkeorgel, kan du øve i kirka etter avtale med kantor Øivind Mikalsen.

Sang

Sangundervisningen ved kulturskolen foregår som enkeltundervisning og/eller i grupper gjennom året. Sentralt i undervisningen står sangteknikk og stemmebruk, musikalsk formidling og tekstforståelse samt notelære. Som sangelev samarbeider du med læreren din med tanke på repertoar, og du kan jobbe innenfor et bredt spekter av sjangre som klassisk sang, pop, viser, musikal og jazz. Elevens musikalske interesser og forutsetninger danner grunnlaget for all undervisning og valg av repertoar.

Sangelevene får delta på flere konserter og forestillinger i kulturskolens regi i løpet av skoleåret. På konsertene kan de være solister eller synge sammen med andre. Kulturskolen skal legge til rette for at kulturskoleelevene samarbeider på tvers av faguttrykk og instrument. Blant annet er det flere av sangelevene som også er vokalister i ulike band eller synger i kor. 

IMG_2701.jpg

Skolekorps

Korpsundervisningen i kulturskolen er organisert på følgende måte:

Hvis du vil begynne i skolekorps melder du deg inn i kulturskolen og får opplæring som aspirant i omtrent et år. Du låner da instrument hos korpset. Det kan være ventetid på noen instrument så det er lurt å ha flere alternativer på lista. Korpsene i kommunen er Vefsn skolekorps og Mosjøen skolekorps.

IMG_1435.jpg

Hvis du vil vite mer om de ulike korpsene, se deres facebooksider og/eller hjemmesider:

http://www.vefsnskolekorps.com
http://www.mosjoenskolekorps.no

Instrumentene i korpset er:
Fløyte
Klarinett
Trompet/kornett
Trombone
Saksofon
Valthorn
Tenorhorn
Baryton
Tuba
Slagverk/trommer

Korpsmedlemmene betaler kontingent til korpset som betaler videre til kulturskolen.

Dirigenter:

Vefsn skolekorps: Karoline Jeanette Rognryggmo
Mosjøen skolekorps: Ragni Einmo

Slagverk

Slagverkundervisningen i Vefsn kulturskole skal gi elevene kjennskap til instrumentet slagverk. De skal utvikle sine fedigheter ved å blant annet lære om ulike taktarter, musikksjangre og overganger/ "breaks." Elevene skal bli kjent med trommesettet, øve på rett ergonomisk spillestil og lære seg vedlikehold av instumentet.

Utstyr:
Eleven trenger boken "Mer moderne trommesett" av Ernst Wiggo Sandbakk. Denne boka er basis for mye av undervisningen, og det blir gitt lekser i forhold til innhold til boka. Elevene må ha med seg egne trommestikker til timene. Vic Firth 7A er kjempegreie stikker. Både stikker og bok er å få kjøpt på Gilles Musikk, eller kan bestilles på internett. Det er en fordel at elevene har tilgang på trommesett til øving utenom kulturskolens timer.

Strykeinstrumenter

Ønsker du å spille et strykeinstrument kan du velge mellom fiolin, bratsj, cello eller kontrabass. Undervisningen foregår enten som enkeltundervisning eller i små grupper og er individuelt tilpasset.

Musikalsk favner opplæringstilbudet på strykeinstrument i kulturskolen mange ulike musikkformer. Det gis innføring i folkemusikk, pop, jazz og klassisk musikk fra ulike epoker. Samspill med andre blir vektlagt og Vefsn kulturskole samarbeider med Vefsn Unge Strykere og Mosjøen Orkesterforening om en orkesterskole som gir et tilpasset samspilltilbud.

Gjennom De Unges Orkesterforbund er det tilbud om ulike kurs gjennom hele året, både lokalt i Vefsn, andre steder i landet og utenlands.  Blant disse finner vi Toppenkurset som Vefsn Unge Strykere arrangerer i Mosjøen hver sommer. Dette kurset samler deltakere fra hele Norge og mange andre land.

Kulturskolen samarbeider med Vefsn Unge Strykere som har fiolin, bratsj, cello og kontrabass til  utleie.

Strykeopplæring i fiolinsang-grupper:
Dette er begynneropplæring på fiolin med utgangspunkt i barnas egne sanger.
Tilbudet er i første rekke beregnet for elever i første og andre klasse, og foregår i grupper på inntil 5 elever.

IMG_3552.jpg

Gruppeundervisning i musikk

Musikkbarnehage: I enkelte barnehager i kommunen gir vi tilbud om musikkbarnehage for barn fra 3-5 år. Hovedmålet er "MORO MED MUSIKK" og her får barna synge, leke, danse, spille på instrumenter og mye mer. Du vil få mer informasjon om musikkbarnehagen i din barnehage.

Musikkverkstedet er en videreutvikling av musikkbarnehagetilbudet, men det er ingen forutsetning at du har gått i musikkbarnehagen for å melde deg på musikkverkstedet. Her vil dere lære å spille diverse instrumenter, bl.a. trommer, cymbaler, klokkespill og xylofoner. Vi skal synge, danse, lage vår egen musikk, spille skuespill og mye mer.  Musikkverkstedet foregår i SFO-tiden på kommunens barneskoler.

Kulturskolens orkesterskole er organisert i et samarbeid mellom Vefsn kulturskole, Vefsn Unge Strykere og Mosjøen orkesterforening

Musikkteori og gehørlære: Musikkteori og gehørlære skal gi elevene grunnleggende ferdigheter og forståelser i musikkteori og gehørlære. Undervisningen vil foregå i grupper over ca. 8 uker i gangen. Tilbudet iverksettes kun ved tilstrekkelig påmelding