Alle mennesker, uansett forutsetninger og interesser, er velkomne i Vefsn kulturskole. Ønsker du å være elev hos oss og trenger tilrettelagt undervisning, er det bare å ta kontakt, så finner vi gode løsninger og tilpasninger for akkurat deg. Du kan søke på alle tilbud i kulturskolen - dans, teater, musikk og visuell kunst. 

Band PU
Samspill (PU) er et tilrettelagt tilbud for personer med spesielle behov. Undervisningen foregår etter "Dissimilis"-modellen. Vi danner forskjellige grupper som spiller etter farger i stedet for noter. Elevene får prøve forskjellige instrumenter, og så langt det er mulig får de velge selv. Noen er vokalister, noen spiller bandinstrumenter, mens andre igjen spiller rytmeinstrumenter. Musikalsk glede er sentralt i undervisningen, og ikke minst er den faste kaffepausen og kveldsmaten en viktig ingrediens når man spiller sammen. Undervisningen foregår på Vefsn spesialpedagogiske senter og dagsenter.

GUTTABOYZ PU
Gutta Boyz startet som et tilrettelagt tilbud der elevene skulle få teste ut ulike fag. Ila skoleåret 2018/2019 ble Guttaboyz en del av teatergruppa Teater 10-12 år. Her får de prøvd seg på ulike teaterformer, lekt og vært med på de produksjonene som blir satt opp. De deltar på undervisningen på lik linje med de andre elevene, men der det trengs tilpasses undervisningen. Det er også to lærere tilstede slik at alle elevene blir fulgt opp. Opplæringa for GuttaBoyz tar sikte på å inkludere elevene i den ordinære kulturskoleundervisningen, sammen med andre elever og gi tilrettelagt undervisning der.


guttaboyz
Guttaboyz i aksjon under forestillinga "Glade Jul 2018" :-)