Valgstyret er hovedansvarlig for forberedelse, tilrettelegging og gjennomføring av offentlige valg.  Valgstyret er personidentisk med formannskapet, med ordfører og varaordfører som henholdsvis leder og nestleder.

Foregår stemmegivningen på flere steder i kommunen, skal et stemmestyre med minst tre medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted.

Sekretariatet i Vefsn kommune er valgsekretariat. Epost: post@vefsn.kommune.no