Valgstyret er hovedansvarlig for forberedelse, tilrettelegging og gjennomføring av offentlige valg.  Valgstyret er personidentisk med formannskapet, med ordfører og varaordfører som henholdsvis leder og nestleder.

I hver stemmekrets er det opnevnt et stemmestyre som administrerer stemmegivningen i valglokalet på valgdagen.

Sekretariatet i Vefsn kommune er valgsekretariat. Epost: post@vefsn.kommune.no.