Valgstyret er hovedansvarlig for forberedelse, tilrettelegging og gjennomføring av offentlige valg. I henhold til valgloven fastsetter kommunestyret hvem som er kommunens valgstyre. Valgstyret er personidentisk med formannskapet, med ordfører og varaordfører som henholdsvis leder og nestleder.

Valgstyret består av medlemmene i formannskapet. Foregår stemmegivningen på flere steder i kommunen, skal et stemmestyre med minst tre medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted.

Sekretariatet i Vefsn kommune er valgsekretariat. Epost: post@vefsn.kommune.no