Det er mulig å leie Granmoen skoles gymsal, kantine, skolekjøkken og svømmehall etter skoletid og helg. Overnatting og utleie etter kl 22:00 tillates ikke. Kommunalt vedtatte utleiesatser er gjeldende.

Ta kontakt med skolens sekretær på telefon 75 10 12 80.