Generelle regler

Ved alt utleie plikter den som leier å følge skolens regler og praksis for god orden, renslige opptreden og god oppførsel. Alle leietakere må stå for de samme normene slik at barn og unge møter et fast regelverk både i og utenfor skoletiden.  Skolen er en inneskoskole – utesko må av på anvist sted. Unntak: Store arrangement. Alle skader skal meldes skolen uten unødig opphold, og erstattes av leietaker.

Leietaker som ikke følger opp reglene, misser retten til å leie.

Hvis brannalarmen skulle bli utløst ved en feil – må brannvesenet kontaktes på tlf. 75 55 74 00.

Utleieområder

Til vanlig vil utleienøkkel gi tilgang til garderobeanlegg, gymsal, svømmehall, Håvardstua og Kantina. Det er egne nøkler som også gir adgang til enten musikkrom eller heimkunnskap i tillegg. Andre områder av skolen, herunder SFO, leies ikke ut til vanlig.  Leietaker må sørge for at de delene som ikke skal brukes, ikke står åpne, og ellers sørge for at uvedkommende ikke får tilgang til bygget. Dette gjelder i særdeleshet svømmehall.

NB! Lås lokalene / garderobene etter leie. Dette gjelder spesielt svømmegarderober og inngangene til svømmehallen.

Utleiesatser:

De kommunalt vedtatte utleiesatser gjelder.

Leiekontrakt/nøkler

Før utleie og utlevering av nøkler må hver leietaker skrive under leiekontrakt. Det blir levert ut både nøkkel og kodebrikke. Det er viktig at rett prosedyre for låsing følges. Leietaker må forvisse seg om at bygningen er låst når den forlates. Mistet nøkkel/brikke må erstattes.

Tildeling av tid

Gjøres fortløpende av skolens sekretær. Ved skolestart oppfordres store leietakere som idrettslag å samordne sine søknader. Aktiviteter for barn prioriteres. Utleie etter kl 22.00 tillates ikke. Overnatting er foreløpig ikke godkjent (brannforskrifter). Branninstruks blir utdelt sammen med nøkler.

Spesielt for svømmehall: Krav til leietakere

Se eget skriv med alarmplan og krav til leietakere.