Det er mulig å leie Granmoen skoles gymsal, kantine, skolekjøkken og svømmehall etter skoletid og helg. Overnatting og utleie etter kl 22:00 tillates ikke. Kommunalt vedtatte utleiesatser er gjeldende.

Ring skolens sekretær: Heidi Alsli Selnes, tlf.:75 10 12 80/ 95 78 67 80

Betalingssatser