Skolestart Skoleåret 2020/2021

Første skoledag er mandag 17. august 2020.
Første trinn møter i uteamfiet i skolegården kl. 09.00. På grunn av at vi fremdeles er på gult tiltaksnivå kan ikke foreldre følge barna sine inn på skolen. Foreldre som vurderes sine barn som engstelige eller sårbare i forhold til skolestart bes ta kontakt med skolen på forhånd.
Skolens øvrige elever starter til vanlig tid, 08.25. Elevene blir møtt ute i skolegården på angitte plasser.

Last ned info-brev her.

Kontaktinformasjon

Epost:mosjoen.skole@vefsn.kommune.no
Telefon: 75 10 10 00
Postadr: Pb 560,  8651 Mosjøen
Adresse: Håreks gt 35, 8657 Mosjøen

Enhetsleder/rektor: Karl Børre Krogh
Tlf: 75 10 13 00
karl.krogh@vefsn.kommune.no

SFO- base:   75 10 13 10
leder:  Monica Hanssen
Tlf:  75 10 13 12 - 990 14 949
monica.hanssen@vefsn.kommune.no

Inspektør: Johanne Skjølberg
Tlf: 75 10 13 03 - 917 07 218
johanne.skjolberg@vefsn.kommune.no

Inspektør: Arnfinn Olsen
Tlf: 75 10 13 03 - 990 29 788
arnfinn.olsen@vefsn.kommune.no