Skolestart Skoleåret 2019/2020

Første skoledag er mandag 19. august 2019.
Første trinn møter i uteamfiet i skolegården kl. 09.00.
Skolens øvrige elever starter til vanlig tid, 08.25.

Kontaktinformasjon

Epost:mosjoen.skole@vefsn.kommune.no
Telefon: 75 10 10 00
Postadr: Pb 560,  8651 Mosjøen
Adresse: Håreks gt 35, 8657 Mosjøen

Enhetsleder/rektor: Karl Børre Krogh
Tlf: 75 10 13 00
karl.krogh@vefsn.kommune.no

SFO- base:   75 10 13 10
leder:  Heidi Forbergskog
Tlf:  75 10 13 12 - 412 11 035
heidi.forbergskog@vefsn.kommune.no

Inspektør: Johanne Skjølberg
Tlf: 75 10 13 03 - 917 07 218
johanne.skjolberg@vefsn.kommune.no

Inspektør: Arnfinn Olsen
Tlf: 75 10 13 03 - 990 29 788
arnfinn.olsen@vefsn.kommune.no