Vår visjon er

"Vi får til det vi vil"

Kontaktinformasjon

Epost:mosjoen.skole@vefsn.kommune.no
Telefon: 75 10 13 00
Postadr: Pb 560,  8651 Mosjøen
Adresse: Håreks gt 35, 8657 Mosjøen

Enhetsleder/rektor: Karl Børre Krogh
Tlf: 913 44 053 - 996 35 388
karl.krogh@vefsn.kommune.no

Inspektør: Arnfinn Olsen
Tlf: 913 48 653 - 990 29 788
arnfinn.olsen@vefsn.kommune.no 

SFO-leder:  Monica Hanssen
Tlf:  461 85 056 - 990 14 949
monica.hanssen@vefsn.kommune.no