Barneskolen:
 
1. time: kl. 08:20 – 09:05
2. time: kl. 09:05 – 09:50
  Pause kl. 09:50 – 10:05
3. time: kl. 10:05 – 10:50
  Matfriminutt kl. 10:50 – 11:30
4. time: kl. 11:30 – 12:15
5. time: kl 12:15 – 13:00
  Pause kl. 13:00 – 13:15
6. time: kl 13:15 – 14:00
 
 
Ungdomsskolen:
 
1. time: kl. 08:20 – 09:05
  Pause kl. 09:05 – 09:10
2. time: kl. 09:10 – 09:55
  Pause kl. 09:55 – 10:05
3. time: kl. 10:05 – 10:56
  Matfriminutt kl. 10:56 – 11:30
4. time: kl. 11:30 – 12:15
  Pause kl 12:15 – 12:20
5. time: kl 12:20 – 13:05
  Pause kl. 13:05 – 13:15
6. time: kl 13:15 – 14:00
 

 

 

Fridager

1.trinn: Fri onsdager 
2.trinn: Fri onsdager 
3.trinn:  Fri torsdager i partallsuker 
4.trinn:  Fri torsdager i partallsuker 
 
Elevene på 5. trinn til og med 10. trinn har skole hver dag.
 

 

 

Ekstradager 3. og 4. trinn

Skoleuken i barneskolen ble for noen år siden utvidet med én time ekstra naturfag. Denne timen skal egentlig komme på mellomtrinnet, men der har vi allerede full uke. Vi øker derfor timetallet i 3. og 4. klasse, og forskyver fagene slik at mellomtrinnet får den styrkingen i naturfag de skal ha. For å øke med én time i 3. og 4. klasse får disse trinnene 3 ekstradager. Disse ekstradagene vil bli gjort kjent for elever og foresatte i god tid før.