Vefsn voksenopplæring tilbyr norskopplæring for innvandrere, grunnskole for voksne (over 16 år) og spesialundervisning til voksne med behov.

Vefsn voksenopplæring gir et forsterket skoletilbud for funksjonshemmede elever fra 1. – 10. årstrinn. 

Andre tjenester:

- Logopedi

- Familieavdeling

- Barne- og ungdomsavdeling

Kontaktinformasjon

Telefon: 75 10 13 80

Telefax: 75 10 13 81

Rektor:  Cathrine Markussen  Tlf  75101382 

Besøksadresse: Skjervengan 34 - 36, 8657 Mosjøen