Vefsn voksenopplæring tilbyr norskopplæring for voksne innvandrere, grunnskole for voksne (over 16 år) og spesialundervisning til voksne med behov.

Vefsn voksenopplæring gir et forsterket skoletilbud for funksjonshemmede elever fra 1. – 10. årstrinn. 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Telefon: 75 10 13 80

Rektor:  Cathrine Markussen  Tlf  476 49 108

Besøksadresse: Skjervengan 34 - 36, 8657 Mosjøen