Vår visjon

Ingen bakke er for bratt.

Kontaktinformasjon

Telefon: 75 10 12 10
Adresse:Stortingsmannsvn 20, 8665 Mosjøen
Epost 

Enhetsleder/rektor: Tormod Bragtvedt, telefon: 75 10 12 12
Avd.leder SFO:  Bente Ruud, tlf:  75 10 12 20