Vår visjon

Ingen bakke er for bratt.

Kontaktinformasjon

Telefon: 75 10 12 10
Adresse: Stortingsmannsvn 20, 8665 Mosjøen
Epost: kulstad.skole@vefsn.kommune.no

Enhetsleder/rektor: Trine Bukten, telefon: 75 10 12 12
Avd.leder SFO:  Bente Ruud, tlf:  75 10 12 20