Vår visjon

"Ingen bakke er for bratt"
Vårt slagord er ERGO som står for verdiordene engasjement, respekt, glede og omsorg!

Kontaktinformasjon

Telefon: 75 10 12 10/ 901 44 261
Adresse: Stortingsmannsvn 20, 8665 Mosjøen
Postadresse: Pb 560, 8651 Mosjøen
Epost: kulstad.skole@vefsn.kommune.no

Enhetsleder/rektor: Tor Gunnar Ånes Nordhøy
Tlf: 901 72 261/ 990 29 719
Epost: tor.gunnar.nordhoy@vefsn.kommune.no

Avd.leder SFO: Bente Ruud
Tlf:  75 10 12 20/ 901 62 764
Epost: bente.ruud@vefsn.kommune.no

Inspektør: Iren Arntsen
Tlf: 901 38 541
Epost: iren.arntsen@vefsn.kommune.no