Skolestart skoleåret 2020 - 2021

På grunn av at vi starter på gult nivå ifm koronasituasjonen er det som hovedregel ikke anledning for foreldre å komme inn på skolen. Foreldre som vurderer sine barn som engstelige eller sårbare bes ta kontakt med rektor eller inspektør på forhånd.

Elevene på 1.trinn vil starte kl. 08.25 resten av skoleåret. De er ferdige på skolen kl. 13.30, alle dager unntatt onsdag. Onsdag er skolen ferdig kl. 12.00. Det er busspass alle dager, unntatt onsdag da bussene går rett etter skolen er ferdig.

Elevene fra 2. til 7. trinn begynner på skolen kl. 08.25. De kan møte i skolegården fra kl. 08.15 på følgende områder: 2. trinn møter utenfor C-inngangen, 3. trinn på fotballbanen ved flaggstanga, 4. trinn utenfor hovedinngangen, 5. trinn utenfor B-inngangen, 6. trinn utenfor A-inngangen og 7. trinn utenfor melkeinngang på nedsiden av skolen. Alle barn som kommer med buss blir møtt av en barneveileder oppe ved buss-stoppet og blir vist til sine arealer på skolen. Det er tilsyn for øvrige elever fra klokken 08.15 på hvert område som beskrevet ovenfor.

Skoletid 1. - 4. trinn: Man, tirs, tors, fre: 08.25 - 13.30, ons 08.25 - 12.00

Skoletid 5. - 7. trinn: Man, tirs, tors: 08.25 - 14.10, ons 08.25 - 12.00, fre 08.25  - 13.45

Mer informasjon om skolestart finner du her.

Skolebuss: Det er viktig at foreldre holder seg oppdatert på "Reisnordland.no" for å finne nøyaktig avgangstid for buss fra hjemmet. Minibussen som går fra Kulstad skole til Fustvatnet og nordover vil fredager gå fra skolen kl. 13.55. 

Skolemelk: Det ligger informasjon om skolemelk her.

Kontaktinformasjon

Telefon: 75 10 12 10
Adresse: Stortingsmannsvn 20, 8665 Mosjøen
Postadresse: Pb 560, 8651 Mosjøen
Epost: kulstad.skole@vefsn.kommune.no

Enhetsleder/rektor: Trine Bukten
Tlf: 75 10 12 12
Epost: trine.bukten@vefsn.kommune.no

Avd.leder SFO: Bente Ruud
Tlf:  75 10 12 20
Epost: bente.ruud@vefsn.kommune.no

Inspektør: Tor Gunnar Ånes Nordhøy
Tlf: 75 10 12 13
Epost: tor.gunnar.nordhoy@vefsn.kommune.no