Vår visjon er:

"Gå mot vinden - klyv berg"

Kontaktinformasjon

Telefon: 75 10 12 30
Telefax: 75 10 12 31
olderskog.skole@vefsn.kommune.no
Skul-Svendsv 5,  8661 Mosjøen

Rektor:  Elisabeth Fjærli
Telefon: 917 03 896
Mobil:    908 74 061
elisabeth.fjarli@vefsn.kommune.no

Inspektør:  Kari Anne Lundestad
Telefon: 916 98 921
kari.anne.lundestad@vefsn.kommune.no

SFO:   75 10 12 40
Avd.leder:  Eva Marie Sølberg
Telefon: 917 02 869
eva.marie.solberg@vefsn.kommune.no