Foresatte bestiller melk for et halvt år av gangen gjennom svarslipp som deles ut første skoledag etter sommerferie og juleferie.

Det tilbys også laktosefri melk.