Satser fra 01.08.19

Utleie av basseng Granmoen skole

Kr. 365,- pr. time

Utleie av gymsaler ved skolene- voksne utøvere

Kr. 170,- pr. time

Skolens virksomhet, korps, kulturskole, religiøse og humanitære livssynsorganisasjoner

Gratis

Lokale lag og organisasjoner når de aktiviserer barn/unge under 20 år som er hjemmehørende i Vefsn

Gratis

Utleie til overnatting i klasserom og gymsaler vedr. arrangementer for barn og unge under 20 år ikke hjemmehørende i Vefsn

Kr. 35,- pr. person pr. natt
+ nødvendige utgifter til vaktmester og renhold

Utleie til overnatting i klasserom og gymsaler (voksne over 20 år)

Kr. 65,- pr. person pr. natt   + nødvendige utgifter til vaktmester og renhold

Utleie av klasserom, spesialrom og SFO- mandag-fredag
(voksne over 20 år)

Kr. 130,- pr. rom pr. time

Utleie av klasserom, spesialrom og SFO lørdager og søndager
(voksne over 20 år)

Kr. 150,- pr. rom pr. time

Utleie møterom Krinkelkroken og Kulstad barnehager

Møterommene i barnehagene kan leies ut til frivillige organisasjoner og private personer.
Satser:  Private personer kr.750,- pr. utleie
             Frivillige organisasjoner kr. 200,- pr. utleie
 

Utleie festsalen Mosjøen skole

Beskrivelse
Festsalen er et fleksibelt lokale ved Mosjøen skole. Sitteplass for totalt 120-130 personer. I skoletida benyttes salen til undervisning i flere fag, konserter og forestillinger. På ettermiddag, kvelder og helger kan lokalet leies av organisasjoner, offentlige institusjoner, private institusjoner og andre aktører for diverse møter, kurs og arrangementer. Festsalen er ca. 160 m2. Salen har sitteplasser i et amfi som kan kjøres inn til veggen med elektrisk styring.

Utstyr
· Teleskopamfi med elektrisk styring og sitteplasser for 80 personer.
· 40 stoler
· Elektrisk styrt vindusblending
· Elektrisk styrt stort lerret
· Prosjektør fastmontert i tak
· Bærbar PC med tilgang på nett
· Trådløst nettverk
· Komplett musikkanlegg
· Mikrofoner for foredrag

Annet utstyr som bord, flere stoler, tavle, musikkutstyr og flip-over kan skaffes ved behov og noe pristillegg. Teknisk personale for hjelp er ikke tilgjengelig for leietakere i leieperioden.

Betalingssatser
Kursarrangører, firma, offentlige og private bedrifter:
Kr. 500,- pr. time inkludert teknisk utstyr
Kr. 2000,- for leie pr. dag

Frivillige organisasjoner hjemmehørende i Vefsn:
Kr. 200,- pr. time inkludert teknisk utstyr
Kr. 1000,- for leie pr. dag inkludert teknisk utstyr

Dersom det blir behov for vaktmestertjeneste eller ekstra renhold, så må dette dekkes i sin helhet av leietaker. Utstyr eller inventar som ødelegges i leieperioden må erstattes i sin helhet av leietaker.

Utleie, regler og nøkler
Utleie besluttes og administreres av Mosjøen skole og alle henvendelser skjer til skolens kontor telef.nr. 75101300, e-post: mosjoen.skole@vefsn.kommune.no
Nøkler utleveres mot depositum på kr. 100,-

Ved alt utleie underskrives egen standardisert leiekontrakt.